Newsletter SÚ ČR 28-03-2023

28. 3. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční zpravodaj:
- č. 5/2023
Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů
- č. 6/2023
Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 

2. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku (k 24. 3. 2023) 

3. Finanční správa ČR: Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených
Generálním finančním ředitelstvím byla vydána Informace, kterou se od 1. 4. 2023 mění přístup k uplatňování DPH při poskytování služby nájmu hrobového místa a služeb s tím spojených, kdy již není provozování veřejného pohřebiště obcí považováno za výkon veřejné správy. Současně se k tomuto datu ruší: „Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005“ a „Informace MF č.j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům“. 

4. Finanční správa prodlužuje úřední hodiny na finančních úřadech
Na podání daňového přiznání v papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2022 zbývá pár dní. Zatím vybrala Finanční správa 968 tisíc daňových přiznání a od pondělí 27. března 2023 až do termínu pro podání přiznání, tj. do 3. dubna 2023, rozšiřuje úřední hodiny finančních úřadů. 

5. Tisková zpráva MPSV: Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus. 

6. Tisková zpráva MPSV: MPSV spustilo kontroly podpory na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou, od července chystá změny
Na základě podezření o zneužívání příspěvku pro solidární domácnost zahájilo MPSV kontroly, které prověří, zda tato pomoc míří skutečně tam, kam má. Výplata podpory na ubytování osob s dočasnou ochranou byla pozastavena a někteří příjemci byli vyzváni, aby doložili, že skutečně ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Příspěvek pro solidární domácnost bude v nezměněné podobě fungovat další tři měsíce. Vláda ve středu schválila jeho prodloužení až do 30. června. 

7. Aktualita ČSSZ: Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech
Dne 22. 3. 2023 připojil prezident ČR svůj podpis k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela tak po vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude platnosti, účinnost je stanovena na 1. 4. 2023.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

- Dne 8. 3. 2023 vyšlo nové číslo Metodických aktualit. V MA č. 3/2023 jsme pro Vás připravili přehled aktualit a novinek z oblasti účetnictví a daní z příjmů 2022/2023. Připomeneme si také základní pravidla a zásady, které musí (nejen) účetní dodržovat v oblasti GDPR. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – MIMOŘÁDNÁ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2023.


NÚR schválila I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení

Dne 20. března 2023 schválila Národní účetní rada na svém zasedání interpretaci I-8 Sociální fond a obdobné fondy tvořené ze zisku do vnějšího připomínkového řízení. Zpracovateli aktualizovaného textu interpretace jsou prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (VŠE v Praze), Ing. Libor Vašek, Ph.D. (VŠE v Praze), doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (KA ČR), Ing. Jiří Pelák, Ph.D. (VŠE v Praze).
Připomínky k aktualizaci textu této interpretace můžete zasílat na adresu muller@vse.cz do 21. dubna 2023.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 30. 3. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 30. 3. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

4. 5. 2023
Chci být účetní, ale jak mám začít? - odpolední workshop (lektor: Ing. Simona Kropáčková)
16. 5. – 18. 5. 2023
Základy účetnictví – 3denní speciál (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
5. 6. – 6. 6. 2023
Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

6. 4. 2023
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
12. 4. 2023
Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
13. 4. 2023
Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR (lektor: Ing. Alice Šrámková)
18. 4. 2023
Mezinárodní zdanění (lektor: Ing. Jan Tecl)
20. 4. 2023
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
26. 4. 2024
Nájmy nemovitých věcí – účetní a daňový pohled (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
27. 4. 2023
Převodní ceny (lektor: Mgr. Ing. Radim Bláha)
16. 5. 2023
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/