Vzdělávací seminář:
Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé

Číslo semináře / VS: 33697

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka
certifikovaný účetní, daňový poradce
Termín od pondělí 5. do úterý 6. června 2023
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zájemcům se základními znalostmi účtování, kteří potřebují získat hlubší vhled do účetnictví. Účast doporučujeme začínajícím účetním, kteří mají základní účetní znalost.
Kurz není vhodný pro účetní s praxí delší než 1 rok.

 

Jak zaúčtovat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku nebo provozní dotaci? Co vše mi vstupuje do pořizovací ceny dlohodobého majetku?
K čemu slouží v účetnictví rezervy?
Jak mohu optimalizovat výši daňové povinnosti pomocí opravných položek k pohledávkám?
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací se dozvíte na tomto semináři.

OBSAH

1. den:
• opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby I.,
• legislativní úprava účentictví,
• problematika dlouhodobého majetku, technické zhodnocení,
• časové rozlišení, dohadné položky,
• opravné položky x odpis pohledávek,
• účtování dotací.

2. den:
• opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby II.,
• cestovní náhrady,
• problematika vydaných záloh, odvodu DPH z přijaté úhrady zálohových faktur, vyúčtování záloh,
• účtování v cizích měnách a kursové rozdíly,
• rekapitulace uzávěrkových prací s upozorněním na časté chyby,
• účetní závěrka,
• dotazy účastníků, diskuze.

Pro členy SÚ
4 480 Kč
s DPH
Pro ostatní
4 980 Kč
s DPH