Vzdělávací seminář:
Převodní ceny

Číslo semináře / VS: 33690

Přednáší Mgr. Ing. Radim Bláha
specialista na mezinárodní zdanění
Termín čtvrtek 27. dubna 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

Převodní ceny v rovině právních předpisů a mezinárodních smluv  
• § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů a související pokyny D,    
• smlouvy o zamezení dvojímu zdanění,    
• směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové správy.       

Převodní ceny v praxi finanční správy
• zdroje informací pro správu převodních cen,    
• samostatná Příloha daňového přiznání „Přehled transakcí se spojenými osobami“,    
• analýza rizikovosti podniků pro účely daňové kontroly,   
• průběh daňové kontroly převodních cen.       

Aktuální problematické oblasti převodních cen
• analýza funkčního profilu podniku,    
• volba vyhovující metody pro stanovení převodních cen,    
• praktické případy řešení převodních cen,    
• vybraná aktuální judikatura.   

Pro členy SÚ
2 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH