Vzdělávací seminář:
Ekonomické ukazatele - charakteristika a jejich vyhodnocení

Číslo semináře / VS: 33687

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a místopředsedkyně KCÚ
Termín středa 12. dubna 2023
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

Na semináři se naučíte základním dovednostem, jak posuzovat minulý, současný a budoucí stav hospodaření účetní jednotky. Pomocí základních ekonomických ukazatelů se naučíte principům vyhodnocování situace účetní jednotky, jejího zdraví, příp. hrozících rizik. Součástí výkladu je i výuka elementární orientace ve výkazech, upozornění na podstatné části a položky výkazů a mimo jiné i jejich provázanost. Zaměříme se na ukazatele rentability, likvidity, čistého pracovního kapitálu, aktivity, zadluženosti, ekonomické přidané hodnoty aj.

• úvod do problematiky,
• základní orientace ve výkazech, jejich podstatných částech a položkách,
• obecné principy finanční analýzy,
• zdroje dat,
• metody finanční analýzy,
• konkrétní druhy ukazatelů,
• vzájemná závislost ukazatelů,
• hodnocení situace podniku,
• odpovědi na dotazy.

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH