Vzdělávací seminář:
Základy účetnictví - 3denní speciál

Číslo semináře / VS: 33692

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka
certifikovaný účetní, daňový poradce
Termín od úterý 16. do čtvrtka 18. května 2023
Začátek

9:00 - 15:45 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Kurz je určen především začínajícím účetním, ale také manažerům, příp. majitelům firem. Posluchač nemusí mít předchozí znalosti v oboru účetnictví.

OBSAH

▪ základní pojmy z oblasti podnikání, účetnictví a daní,
▪ právní úprava účetnictví (účetní jednotka, účetní období, inventarizace, náležitosti dokladů), 
▪ struktura aktiv a pasiv a jejich oceňování,
▪ náklady a výnosy – pravidla pro jejich vykazování a členění,
▪ principy, metody a zásady účetnictví,
▪ směrná účtová osnova, její struktura a účtový rozvrh,
▪ úschova účetních záznamů,
▪ účetní závěrka.

Pro členy SÚ
6 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
7 790 Kč
s DPH