Vzdělávací seminář:
Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR

Číslo semináře / VS: 33688

Přednáší Ing. Alice Šrámková
daňová poradkyně, účetní expert, členka Komory certifikovaných účetních
Termín pondělí 13. listopadu 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

  • cizí měny v interpretacích NUR,
  • dotace v interpretacích NUR,
  • pobídky v nájemních vztazích,
  • inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku,
  • ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí,
  • znehodnocení stálých aktiv,
  • zákaznické věrnostní programy.
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH