Vzdělávací seminář:
Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR

Číslo semináře / VS: 33688

Přednáší Ing. Alice Šrámková
daňová poradkyně, účetní expert, členka Komory certifikovaných účetních
Termín čtvrtek 14. září 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

 • cizí měny a kurzové rozdíly
  • ocenění nabyté cizoměnové pohledávky,
  • dohadné položky v cizí měně,
  • odpis cizoměnové pohledávky a závazku,
  • dotace v cizí měně,
  • časové rozlišení a cizí měna,
  • opravné položky k pohledávkám v cizí měně,
  • poskytnuté zálohy vedené v cizí měně,
  • přijaté zálohy v cizí měně (leden 2022),
 • opravy chyb a změny v účetních odhadech,
 • výzkum a vývoj,
 • zákaznické věrnostní programy,
 • znehodnocení stálých aktiv,
 • struktura přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
 • odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění ekvivalencí,
 • okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele,
 • okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace,
 • pobídky v nájemních vztazích,
 • zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu,
 • účetní zachycení podmíněných investičních výdajů,
 • slevy z pořizovací ceny dlouhodobého majetku v následujících účetních obdobích,
 • následné získání a vrácení dotace na dlouhodobý majetek,
 • mezitímní účetní výkaznictví,
 • určení okamžiku zařazení dlouhodobého majetku do užívání,
 • oceňování zásob vytvořených vlastní činností,
 • inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku.
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH