Vzdělávací seminář:
Fakturace v přeshraničním obchodu a službách

Číslo semináře / VS: 33686

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod
Termín čtvrtek 6. dubna 2023
Začátek

9:00 - 13:30 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd. Znalost anglického jazyka není nutná. Seminář je celý veden v češtině.

OBSAH

  • shrnutí změn v novele 2020 ve vazbě na přeshraniční obchod, a to zejména nová úprava call-off stock v paragrafu 18, zpřísnění podmínek pro prokazování přepravy do jiného členského státu, nový pohled na řetězové obchody/. Seznámení s plánovanou generální změnou uplatňování DPH z přeshraničních transakcí /zboží a služby/ a přechod od přenesené daňové povinosti k režimu jednoho správního místa /OSS/,
  • pořízení zboží z jiného členského státu – uplatnění DPH, ukázka a náležitosti faktury, řešení reklamace /množstevní, kvalitativní/, uplatnění nároku na odpočet dle paragrafu 11, účetní souvztažnosti, trojstranné obchody, zboží v e-commerce,
  • dodání zboží do jiného členského státu – místo uskutečnění zdanitelného plnění, osoba povinná přiznat DPH, důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení, množstevní bonus na konci sledovaného období, zasílání zboží, ukázka a náležitosti faktury, zboží v e-commerce. Zasílání zboží do JČS. Přemístění zboží do JČS,
  • dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, faktury při dovozu, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu, 
  • vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, faktury při vývozu, důkazní prostředky, služby navázané na vývoz dle paragrafu 69 a daňový režim,
  • poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země – uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH, souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, ukázka faktur včetně jejích náležitostí, služby v e-commerce, zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení,
  • přijetí služeb z jiného členského státu – uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, režim samovyměření – případy, ukázka faktur a náležitostí, účtování přijatých služeb, časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku, zvláštní režimy,
  • služby související s pohybem pracovníků v zahraničí – přijaté služby v EU a ve třetích zemích, možnosti nárokování DPH z přijatých služeb, účtování.
Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH