Metodické aktuality č. 3/2023

Jak naznačuje samotný obsah březnového čísla, připravili jsme pro vás přehled aktualit a novinek z oblasti účetnictví a daní z příjmů. Součástí tzv. daňového balíčku 2023 byly (kromě změn zákona o DPH, kterým jsme se věnovali v MA č. 1/2023) také změny v daních z příjmů. Jedná se např. o novou úpravu paušální daně (zvýšení limitu pro vstup OSVČ do paušálního režimu, zavedení tří pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů), nové limity zdanitelných příjmů rozhodných pro povinnost fyzických osob podat daňové přiznání (platné poprvé pro přiznání za rok 2023) či zavedení nové daně z neočekávaných zisků (windfall tax). Přinesl ale i změny, které lze retroaktivně použít pro zdaňovací období roku 2022 – zde máme na mysli zejména možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy pro hmotný majetek pořízený (uvedený do užívání) v roce 2022 a v roce 2023. Dopady do zákona o daních z příjmů měly také zákony přijaté v souvislosti s válkou na Ukrajině (např. u poskytnutých darů) či schválené navýšení minimální mzdy (daňové limity pro uplatnění daňového bonusu na děti, slevy za umístění dítěte či osvobození důchodů). Legislativních změn je mnoho a se všemi nejzásadnějšími se seznámíte v odborném komentáři daňové poradkyně a auditorky Ing. Jany Dlabačové.
GDPR platí již pátým rokem a lze předpokládat, že v praxi jsme se naučili již správně nastavit procesy a postupy pro zpracování osobních údajů. Opakování je ale matkou moudrosti, a tak není od věci si připomenout základní pravidla a zásady, které musí (nejen) účetní dodržovat.
Nezapomněli jsme ani na vaše dotazy, které do redakce časopisu zasíláte. Již dlouhá léta prostřednictvím našeho časopisu na ně odpovídáme a reagujeme na problémy, na které narážíte v praxi. Oblíbená rubrika je tu opět pro Vás.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2023

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů 2022/2023
Ing. Jana Dlabačová

Ochrana osobních údajů v praxi účetních
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.

I. AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2022/2023

1. Nepřetržité trvání
2. Zálohy v cizí měně
3. Vklady u Sberbank v účetnictví
4. Kryptoměny
5. Sleva na pojistném
6. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy za exekuční srážky
7. Podpory covidové, energetické aj. z pohledu účetnictví a daní
8. Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. izolačka)
9. Vybrané covidové náklady
10. Mimořádné odpisy hmotného majetku
11. Zařízení sloužící k dobíjení elektromobilů
12. Kniha jízd jako důkazní prostředek
13. Odvod z nadměrných příjmů dle energetického zákona
14. Daň z neočekávaných zisků
15. Poskytnuté dary
16. Sleva za zastavenou exekuci
17. Daňové přiznání a datové schránky
18. Lhůty pro podání daňového přiznání
19. Příloha v účetní závěrce
20. Zveřejňování účetní závěrky
21. Archivace mzdových listů
22. Minimální mzda
23. Zaměstnání malého rozsahu
24. Nízkoemisní motorová vozidla
25. Peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál)
26. Paušální daň OSVČ
27. Příspěvek pro solidární domácnost
28. Jednorázový příspěvek na dítě
29. Bezúplatný příjem v podobě nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce
30. Povinnost podat daňové přiznání u fyzických osob
31. Sazby daně z příjmů fyzických osob a slevy na dani
32. Evidence skutečných majitelů

II. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRAXI ÚČETNÍCH

1. Co je GDPR a od kdy se mě týká?
2. Základní pojmy
3. Právní titul zpracování
4. Jsem účetní, v jakých rolích se z pohledu GDPR nacházím?
5. Role Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
6. Závěrem

III. STANOVISKA K DOTAZŮM 

1. Dodání oken a jejich montáž z pohledu DPH
2. Registrace subdodavatele k DPH z moci úřední
3. Smlouva o dílo a povinnost přiznat DPH
4. Fakturace zdravotních služeb a roční vyúčtování zdravotní pojišťovnou
5. Bytové jednotky a jejich pronájem
6. Zdanění odměny jednatele – slovenského daňového rezidenta
7. Stálá provozovna v Německu
8. Příjmy z akcií a povinnost fyzické osoby podat daňové přiznání
9. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení a výplatě podílů na zisku
10. Základní příděl do FKSP
11. Účtování v příspěvkové organizaci

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY