Účetnictví č. 3/2023

Pro správnou klasifikaci cenných papírů v účetnictví a zařazení do příslušné majetkové položky je důležité znát přesný záměr účetní jednotky a předpokládanou dobu držby cenných papírů. Zejména k rozvahovému dni se jednotlivé složky investičního portfolia oceňují rozdílnými způsoby. Jejich oceňování a způsob účtování si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
Připojili jsme praktický přehled novelizací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, které nabývají účinnosti v roce 2023 a 2024. Zpracovaný komentář se věnuje jednotlivým změnám v účetních pravidlech.
Fyzické osoby mohou využít možnosti odečíst si od základu daně zaplacené úroky z úvěrů použitých na financování bytových potřeb. Blíží se termín pro podání daňového přiznání, a tak je vhodné si připomenout, jaké podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu zákon o daních z příjmů stanoví.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 3. 2023

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2023

Krudencová T., Müllerová L.: Cenné papíry a podíly v účetnictví podle české legislativy

Zlámal J., Bellová J.: Manažerské účetnictví (převzato z DPL)

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry

Na hodině účetnictví a daní

Vašek L.: Novelizace IFRS v účinnosti od 2023 a později

Dotazy a odpovědi

Suchan S.: Konstrukce dílčích základů daně u fyzických osob

Děrgel M.: Koordinační výbor o ubytování zaměstnanců z Ukrajiny a jejich rodinných příslušníků

Macháček I.: Bytové potřeby a odpočet úroků z hypotečních úvěrů (převzato z DPL)

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních roku 2022 se stala společnost PwC Česká republika (tisková zpráva)

Jouza L.: Minimální mzda v roce 2023 zvýší pracovněprávní nároky zaměstnanců

Telecký L.: Digitalizace s lehkou hlavou aneb Jak digitalizovat a nezbláznit se

Nové právní předpisy

Test znalostí

Platební povinnosti: Duben 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí