Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 3/2023

Účetnictví č. 3/2023

Cenné papíry a podíly v účetnictví podle české legislativy

239 Kč 195 Kč 174,11 Kč bez DPH

Pro správnou klasifikaci cenných papírů v účetnictví a zařazení do příslušné majetkové položky je důležité znát přesný záměr účetní jednotky a předpokládanou dobu držby cenných papírů. Zejména k rozvahovému dni se jednotlivé složky investičního portfolia oceňují rozdílnými způsoby. Jejich oceňování a způsob účtování si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
Připojili jsme praktický přehled novelizací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, které nabývají účinnosti v roce 2023 a 2024. Zpracovaný komentář se věnuje jednotlivým změnám v účetních pravidlech.
Fyzické osoby mohou využít možnosti odečíst si od základu daně zaplacené úroky z úvěrů použitých na financování bytových potřeb. Blíží se termín pro podání daňového přiznání, a tak je vhodné si připomenout, jaké podmínky pro uplatnění tohoto odpočtu zákon o daních z příjmů stanoví.

Kompletní obsah Účetnictví č. 3/2023