Newsletter SÚ ČR 11-05-2021

11. 5. 2021

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Nařízení vlády č. 188/2021 Sb. o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
- Vyhláška č. 180/2021 Sb. o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek  

2. Finanční zpravodaj č. 21/2021:
- Dodatek č. 7 GFŘ č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
- Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 

3. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen
Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu pokračuje do konce května. O dalším prodloužení podpory rozhodla dne 6. května vláda. Nadále platí, že podnikatelé mohou žádat o bonus až 1000 Kč na den, pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně. 

4. Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus za květen 2021
Finanční správa dnes zveřejnila formulář žádosti o výplatu nového kompenzačního bonusu za další bonusové období. Vláda odsouhlasila prodloužení kompenzačního bonusu i na měsíc květen a žádost za květnové bonusové období je možné podat až do 2. 8. 2021. Žádosti se začnou zpracovávat příští týden a první peníze za květnové období by měly dorazit žadatelům na účty koncem týdne. 

5. Tisková zpráva MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu: Programy COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady se prodlužují
Rozhodné období, tedy doba, za kterou mohou podnikatelé dostat dotaci z plošného programu COVID 2021, se prodloužilo. Nově je - na základě usnesení vlády ze dne 6. 5. 2021 - od 11. ledna do 9. května 2021, celkem tedy 119 dnů. Žadatelé tak na základě dodatku k vyhlášené výzvě z programu COVID 2021 získají podporu za celé období až do skončení hlavních omezení obchodu a služeb. Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.  

6. Tisková zpráva MPSV: Kurzarbeit jde do Senátu. Doba, kdy bude v krizi zachraňovat pracovní místa, se blíží
Novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, schválili dne 7. května 2021 poslanci a nyní se dostává do rukou senátorů. V době krize pomůže tehdy, když zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát v tom případě bude zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy. Cílem novely překlenout krizové období a udržet pracovní místa. 

7. Tisková zpráva MPSV: Důchodová reforma míří na vládu
Ocenění péče za každé vychované dítě, možnost odejít dříve do penze bez sankcí u náročných profesí nebo zkrácení povinné doby pojištění. Důchodová reforma dostala po meziresortním připomínkovém řízení jasnější obrysy a dne 7. května 2021 ji Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo na vládu. Návrhy mají širokou podporu napříč politickým spektrem, na úrovni OECD a tuzemských expertů i u proseniorských organizací. 

8. MPSV ČR: Informace pro poskytovatele služeb péče o děti v dětské skupině
S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 5. května 2021, č.j. MZDR 14601/2021-9/MIN/KAN. 

9. Tisková zpráva ČNB: ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni
Bankovní rada ČNB na svém jednání dne 6. května ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 %.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

METODICKÉ AKTUALITY – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 10. 5. 2021 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2021 se věnují zaměstnaneckým benefitům, jejich daňovým dopadům pro zaměstnavatele a zaměstnance, včetně dopadu do odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz.
- Metodické aktuality č. 4/2021 se zaměřují na problematiku pohledávek – z pohledu právního, účetního i daňového. MA č. 4/2021 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

ÚČETNICTVÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ – CELÝ ROČNÍK 2021 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2021(v digitální podobě na alza.cz) a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2021(v digitální podobě na alza.cz).


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

V případě dostatečného zájmu realizujeme odborné semináře online formou

14. 5. 2021
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly (lektor: Tomáš Líbal)
18. 5. 2021
Dlouhodobý majetek (lektor: Ing. Alena Kochová)
19. 5. 2021
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních (lektor: RNDr. Ivan Brychta)
20. 5. 2021
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
1. 6. 2021
Vybrané účetní standardy (lektor: Ing. Alena Kochová)
10. 6. 2021
Fakturace obráceně (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazniky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/