Vzdělávací seminář:
Fakturace obráceně

Číslo semináře / VS: 33566

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
účetní poradce, zkušený lektor, člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH
Termín středa 15. prosince 2021
Začátek

 9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH vč. doprovodných výkazů a vč. evidence pro účely DPH.

CÍL

Seminář je postaven tzv. obráceně. Tj. každý blok bude obsahovat sadu faktur /daňových dokladů a následovat bude rozbor údajů v nich obsažených s dopadem na záznamní povinnost plátce a rizicích, které taková faktura a její promítnutí do evidence DPH nese na straně poskytovatele i příjemce zdanitelného plnění.


Při kontrolách DPH a pochybnostech se velmi často jde do smluv mezi poskytovatelem a příjemcem plnění a správce daně z nich dovozuje správnost zvoleného daňového režimu, časových souvislostí s přiznáním daně a nároku na odpočet atd.

Z toho důvodu budeme každý blok semináře zahajovat společným náhledem na daňový doklad a z něj se budeme společně odkazovat na příslušná ustanovení ZDPH, na smluvní úpravu s cílem správného výpočtu daňové povinnosti včetně časových souvislostí.

OBSAH

  • fakturace u dodání zboží v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, dílčí plnění, opakovaná plnění,

  • fakturace služeb v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, přefakturace,

  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí. Přijaté faktury z EU a ze třetích zemí u zbožových obchodů a samovyměření daně vč. práva nároku na odpočet – časové souvislosti po novele ZDPH 2019,

  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo podle zvláštních pravidel /viz § 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech. Přijaté faktury za služby z EU nebo ze třetích zemí a jejich samovyměření,

  • fakturace osvobozených plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí případně předfakturace služeb souvisejících s pronájmem,

  • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku podle § 92 ZDPH. Fakturace v reverzu a samovyměření na straně příjemce plnění vč. časových souvislostí u práva uplatnit si nárok na odpočet.

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH