Vzdělávací seminář:
Fakturace obráceně

Číslo semináře / VS: 33566

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
účetní poradce, zkušený lektor, člen metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH
Termín čtvrtek 10. června 2021
Začátek

 9:00 - 14:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, Praha 3

Program semináře

URČENO

Pro tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů a včetně evidence pro účely DPH.

CÍL

Seminář je postaven tzv. obráceně. Tj. každý blok bude obsahovat sadu faktur /daňových dokladů a následovat bude rozbor údajů v nich obsažených s dopadem na záznamní povinnost plátce a rizicích, které taková faktura a její promítnutí do evidence DPH nese na straně poskytovatele i příjemce zdanitelného plnění.

OBSAH

  • fakturace u dodání zboží v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, dílčí plnění, opakovaná plnění,

  • fakturace služeb v tuzemsku, přiznání daně, nárok na odpočet, přefakturace,

  • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí. Přijaté faktury z EU a ze třetích zemí u zbožových obchodů a samovyměření daně včetně práva nároku na odpočet – časové souvislosti po novele ZDPH 2019,

  • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/, registrace k DPH v jiných členských státech. Přijaté faktury za služby z EU nebo ze třetích zemí a jejich samovyměření,

  • fakturace osvobozených plnění bez nároku na odpočet s důrazem na ta nejčastější plnění – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí případně předfakturace služeb souvisejících s pronájmem,

  • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle paragrafu 92. Fakturace v reverzu a samovyměření na straně příjemce plnění včetně časových souvislostí u práva uplatnit si nárok na odpočet.

 Bude-li seminář formou on-line, vložné bude upraveno.

Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH