Vzdělávací seminář:
Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních

Číslo semináře / VS: 33579

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín pátek 1. října 2021
Začátek

9:00 - 13:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

OBSAH

  • přehledný rozbor možností, práv a povinností, ale i úskalí při společném podnikání osob na základě sdružení do společnosti bez právní osobnosti z pohledu daní a vedení účetnictví či daňové evidence,
  • vymezení společnosti bez právní osobnosti z pohledu občanského práva (vznik a zánik, práva a povinnosti společníků navzájem a vůči třetím osobám, správa společnosti a další), 
  • členové společnosti ve vztahu k daním z příjmů (způsoby evidování příjmů a výdajů /daňová evidence, účetnictví/, jejich rozdělování a způsob zdaňování, problematika majetku a jeho odpisování, přefakturace mezi členy, zaměstnávání zaměstnanců a další), 
  • společnost z pohledu daně z přidané hodnoty (registrace k DPH, podávání daňových tvrzení, odpočet DPH na vstupu u přijatých plnění a uplatnění DPH na výstupu u poskytnutých plnění, náležitosti evidence a další, vše z pohledu starého a nového postupu, vč. souvisejícího rozboru informace správce daně),
  • vztah k dalším daním (daň silniční a další majetkové daně, elektronická evidence tržeb v případě společnosti,
  • diskuse.

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.


Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Pro členy SÚ
2 290 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH