Metodické aktuality č. 4/2021

K tomu, abychom pronikli hlouběji do problematiky pohledávek a dokázali s nimi správně pracovat, potřebujeme znát nejen účetní a daňové předpisy, nutným předpokladem jsou i základní právní znalosti. Nahlédneme proto nejprve do úpravy občanského zákoníku a v rámci nezbytného právního minima si shrneme, co nám tento právní předpis říká o vzniku, zajištění, postoupení a zániku pohledávky. Následně si vysvětlíme, v jakém okamžiku pohledávky vstupují do účetnictví, jak se oceňují, jak řešit rizikovost u pohledávek z obchodních vztahů, jak postupovat při jejich postoupení aj. Zaměříme se i na daňové aspekty. Vysvětlíme si daňovou uznatelnost nákladů vznikajících v souvislosti s pohledávkami, dotkneme se také problematiky pohledávek v daních z příjmů fyzických osob z pohledu neúčtujících poplatníků.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 4. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 4/2021

Pohledávky – právně, účetně a daňově
Ing. Martin Děrgel

POHLEDÁVKY - PRÁVNĚ, ÚČETNĚ A DAŇOVĚ

Úvodem

1. Pohledávky právně
1.1. Vznik pohledávky
1.2. Zajištění a utvrzení pohledávky
1.3. Postoupení pohledávky
1.4. Splnění pohledávky

2. Pohledávky účetně
2.1. Princip účtování o pohledávkách
2.2. Druhy a ocenění pohledávek
2.3. Obchodní pohledávky
2.4. Pohledávky za zaměstnanci
2.5. Pohledávky z daní a dotací
2.6. Zálohy a závdavky
2.7. Cizoměnové pohledávky
2.8. Zásada věcné a časové souvislosti
2.9. Opravné položky k pohledávkám
2.10. Odpis pohledávky

3. Pohledávky daňově
3.1. Pohledávky v daních z příjmů účetní jednotky
3.2. Zákonné opravné položky k pohledávkám
3.3. Pohledávky v daních z příjmů neúčtující fyzické osoby
3.4. Pohledávky v dani z přidané hodnoty

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY