Vzdělávací seminář:
Vybrané účetní standardy

Číslo semináře / VS: 39436

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín úterý 1. června 2021
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je vhodný zejména pro účetní, ekonomy, auditory, analytiky, metodiky a další pracovníky ústředních vládních institucí, zejm. ministerstev, jejich podřízených organizačních složek a jejich příspěvkových organizací, státních fondů podle rozpočtových pravidel, Státního pozemkového úřadu ČR.

Cílem semináře je získat ucelený přehled a praktické dovednosti při používání jednotlivých ustanovení ČÚS a schopnosti orientovat se ve vazbách mezi ČÚS a příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, a příp. další související legislativou.

OBSAH

  • ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech
  • ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
  • ČÚS č. 707 - Zásoby
  • ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
  • ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje
  • ČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH