Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021

Pohledávky v účetnictví některých vybraných účetních jednotek

210 Kč 129 Kč 117,27 Kč bez DPH

Je tu březen a spolu s ním i první číslo letošního ročníku Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, které obsahuje řadu zajímavých a aktuálních témat. Za všechny lze zmínit např. článek shrnující základní informace o vykazování pohledávek v účetnictví některých vybraných účetních jednotek (účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), příspěvek zamýšlející se nad kategorizací nestátních neziskových organizací (vč. srovnání přístupu k této problematice ve vybraných státech EU) či téma poskytování peněžitého příspěvku na stravování v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích a státních podnicích. Vaší pozornosti by neměl ujít ani výklad zabývající se možnými přeměnami jednotlivých nestátních neziskových organizací, a to v souladu se základním právním předpisem upravujícím jejich činnost a ve vazbě na občanský zákoník.

Kompletní obsah Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2021