Vzdělávací seminář:
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly

Číslo semináře / VS: 33578

Přednáší Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce
Termín pátek 14. května 2021
Začátek

9:00 - 13:00

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen především účetním, ekonomům, účetním a daňových poradcům.

OBSAH

 • kurz pro přepočet cizí měny - v účetnictví (pevné, denní),  u DPH (tuzemsko, EU, třetí země), 
 • faktury vystavené v CZK a zároveň  v cizí měně, 
 • kurzy pro opravný daňový doklad u DPH,
 • kurzové rozdíly při úhradě dluhů a inkasu pohledávky,
 • záloha v cizí měně a její vyúčtování - kurzové rozdíly - změny 2019,
 • zápočet pohledávek v cizí měně,
 • odpis pohledávek v cizí měně,
 • základní kapitál a cizí měna - vznik obchodní korporace, zvyšování základního kapitálu,
 • finanční leasing v cizí měně,
 • opravné položky k pohledávkám v cizí měně,
 • cestovní náhrady a přepočtové kurzy,
 • EET a cizí měna,
 • závěrkové přepočty cizí měny,
 • změna plnění u pohledávky a závazku a její dopad na kurzové rozdíly,
 • vnitřní směrnice účetní jednotky o přepočtu cizích měn a vzniku kurzových rozdílů,
 • interpretace Národní účetní rady související s cizí měnou,
 • kurzové rozdíly a základ daně z příjmů,
 • časté chyby při účtování o cizí měně. 
Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH