Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 4/2021

Metodické aktuality č. 4/2021

Pohledávky - právně, účetně a daňově

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

K tomu, abychom pronikli hlouběji do problematiky pohledávek a dokázali s nimi správně pracovat, potřebujeme znát nejen účetní a daňové předpisy, nutným předpokladem jsou i základní právní znalosti. Nahlédneme proto nejprve do úpravy občanského zákoníku a v rámci nezbytného právního minima si shrneme, co nám tento právní předpis říká o vzniku, zajištění, postoupení a zániku pohledávky. Následně si vysvětlíme, v jakém okamžiku pohledávky vstupují do účetnictví, jak se oceňují, jak řešit rizikovost u pohledávek z obchodních vztahů, jak postupovat při jejich postoupení aj. Zaměříme se i na daňové aspekty. Vysvětlíme si daňovou uznatelnost nákladů vznikajících v souvislosti s pohledávkami, dotkneme se také problematiky pohledávek v daních z příjmů fyzických osob z pohledu neúčtujících poplatníků.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 4/2021