Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Účetnictví č. 5/2021

Účetnictví č. 5/2021

Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow)

169 Kč 153,64 Kč bez DPH

Přehled o peněžních tocích jako součást účetní závěrky povinně sestavují obchodní společnosti, které jsou velkými a středními účetními jednotkami. Doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Podíváme se podrobněji na jeho strukturu a obsahové vymezení, metody jeho sestavování i zdroje informací, ze kterých je nutné čerpat. Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti tzv. daňový balíček, který přinesl řadu změn v oblasti daní z příjmů. Některé z nich jsou použitelné i zpětně pro období před jeho účinností a na ty jsme se zaměřili v odborném komentáři. Účetní i daňoví poradci jsou jako tzv. povinné osoby součástí systému prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Od roku 2021 byl AML zákon novelizován, a tak je vhodné se seznámit s novými povinnostmi, které jim zákon ukládá.

Kompletní obsah Účetnictví č. 5/2021