Metodické aktuality č. 5/2021

V současné době se poskytování zaměstnaneckých benefitů stalo již standardní záležitostí. Zaměstnavatelé se tímto přilepšením ke mzdě snaží udržet kvalitní zaměstnance a motivovat je k dlouhodobější spolupráci, jejich nabídka sehrává důležitou roli i při získávání nových zaměstnanců. Zaměstnanecké benefity nejsou právně vymahatelné. Je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele, zda je bude poskytovat a jak si dle svých potřeb a finančních možností systém benefitů nastaví. Při jejich volbě je důležité přihlédnout i k daňovým dopadům pro zaměstnavatele a zaměstnance, včetně dopadu do odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Věříme, že toto číslo Metodických aktualit se stane vítanou praktickou pomůckou pro řadu z vás.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 5. 2021

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 5/2021

Zaměstnanecké benefity v ekonomickém a daňovém prostředí roku 2021
Ing. Ivan Macháček

I. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V EKONOMICKÉM A DAŇOVÉM PROSTŘEDÍ ROKU 2021

1. Srovnání poskytnutého benefitu s variantou zvýšení mzdy

2. Zaměstnanecké benefity versus naturální mzda

3. Zásady daňového řešení benefitů u zaměstnance

4. Zásady daňového řešení poskytování benefitů u zaměstnavatele

5. Zaměstnanecké benefity z hlediska pojistného

6. Poskytování stravenek a stravenkového paušálu
6.1. Daňové řešení stravování

7. Poskytnutí manažerského vozidla zaměstnanci
7.1. Základní principy poskytnutí služebního vozidla k soukromým účelům
7.2. Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnance
7.3. Daňové řešení manažerského vozidla u zaměstnavatele

8. Práce z domova (home office) v současné době
8.1. Pracovněprávní řešení práce z domova
8.2. Daňové řešení práce z domova
8.3. Stravné a příspěvky na stravování při práci z domova

9. Zdravotní benefity (nejen) v období pandemie
9.1. Daňové řešení benefitů v nepeněžní formě u zaměstnance
9.2. Daňové řešení u zaměstnavatele
9.3. Specifika daňového řešení masáží
9.4. Blíže k sociální výpomoci zaměstnancům
9.5. Sick days a jeho zdanění

10. Bezúročná zápůjčka poskytnutá zaměstnanci

11. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění
11.1. Podmínky pro osvobození příspěvku u zaměstnance od daně z příjmů
11.2. Podmínky pro uplatnění poskytnutých příspěvků do daňových výdajů zaměstnavatele
11.3. Postup při porušení podmínek pro osvobození příspěvku na soukromé životní pojištění

II. STANOVISKA K DOTAZŮM

1. Dobrovolný test zaměstnance na COVID-19

2. Předčasné ukončení životního pojištění 

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY