Newsletter SÚ ČR 10-03-2020

10. 3. 2020

Vážení,

v následujícím textu si Vás dovolujeme informovat o naší činnosti, produktech a aktualitách minulého týdne.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Ve Sbírce zákonů byla dne 5. 3. 2020 publikována následující nařízení vlády:
- Nařízení vlády č. 61/2020 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima (účinnost od 1. 4. 2020)
- Nařízení vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (účinnost od 1. 7. 2020)

2. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa kontroluje dodržování cen osobních ochranných prostředků při prodeji
Pracovníci Finanční správy od 6. března zahajují v rámci své kompetence dané Výměrem Ministerstva financí č. 3/2020 u výrobců, dovozců a distributorů kontroly cen při prodeji osobních ochranných prostředků.

3. Tisková zpráva MF ČR: MF přichází s rovnými pravidly DPH u dodání zboží ze zahraničí
Ministerstvo financí dne 4. 3. 2020 předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která narovnává podmínky u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH standardně od plátců všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny. Novela tuto výjimku pro malé zásilky s účinností od 1. ledna 2021 ruší a narovnává tak konkurenci mezi dodavateli z EU i ze třetích zemí.

4. Tisková zpráva MPO: Bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru schválila vláda
Vláda 9. 3. 2020 schválila národní program Úvěr COVID. Připravili ho Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky. Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

5. Tisková zpráva MPSV: Informace pro zaměstnavatele - kontroly dodržování léčebného režimu
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že eNeschopenky spuštěné od 1. 1. 2020 mohou dle stanoviska MPSV a ČSSZ lékaři za současné epidemiologické situace využít i při nařízení karantény.

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Vláda rozhodla o povinné karanténě pro vracející se z Itálie
Po jednání s kraji vláda ustanovila povinnost, že každý, kdo se od soboty 7. 3. 2020 vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. Ten rozhodne o dvoutýdenní karanténě. Při jejím porušení hrozí pokuta až 3 miliony korun. Lékař může případně karanténu prodloužit, zaměstnanec v karanténě má nárok na nemocenskou. 

Jak žít v karanténě: minimální kontakt, práce z domova a jídlo na objednávku
Kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru se musí všichni, kteří se od dnešní půlnoci vrátí z Itálie, nahlásit telefonicky, e-mailem či jiným neosobním kontaktem svému lékaři. Ten povinně rozhodne o dvoutýdenní karanténě, kterou nařídil ministr zdravotnictví. Jak postupovat, vysvětluje portál iDNES.cz bod po bodu.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
 • Dne 9. 3. 2020 vyšlo aktuální číslo Metodických aktualit. MA č. 3/2020 přinášejí aktuální informace k elektronické evidenci tržeb - seznámí vás s novelou zákona o evidenci tržeb, s dosavadními zkušenostmi fungování EET, upozorňují na nejčastější chyby. V dalším odborném příspěvku se dozvíte, jak zdaňovat příjmy českých daňových rezidentů ze závislé činnosti v zahraničí a kdy vzniká povinnost podat v ČR daňové přiznání. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .
 • Metodické aktuality č. 2/2020 jsou tematicky zaměřeny na účetní závěrku nestátních neziskových organizací za rok 2019. Dále se věnuje povinnostem českých plátců daně z příjmů vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR. MA č. 2/2020 si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

 • Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu
 • Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 3/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

5. 2. – 22. 4. 2020
IFRS – praktické aplikace (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA) – lze se také přihlásit pouze na vybranou problematiku v konkrétní den

11. 3. 2020 PAP – metodika (OS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová)

18. 3. 2020 PAP – příklady (OS a jejich PO, ÚSC) (lektorka: Ing. Alena Kochová)

19. 3. 2020 Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)

25. 3. 2020 Vnitřní kontrolní systém a finanční řízení pro PO zřizované OSS (lektorka: Ing. Alena Kochová)

2. 4. 2020 Dotace v účetnictví a rozpočtu (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)

3. 4. 2020 Krácení nároku na odpočet DPH (lektor: RNDr. Petr Beránek)


CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

 1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů - viz  https://www.svaz-ucetnich.cz/kurzy/
 2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků – viz https://www.svaz-ucetnich.cz/clenske-spolky/ 
 3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
 4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních 
 5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
 6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. SÚ ČR má vlastní Metodickou sekci, k jejím hlavním produktům patří: 

Svaz účetních České republiky naleznete i na Facebooku.


Svaz účetních České republiky, z.s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz