Vzdělávací seminář:
DOTACE V ÚČETNICTVÍ A ROZPOČTU - online

Číslo semináře / VS: 39419

Přednáší Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
Ministerstvo financí České republiky
Termín úterý 6. října 2020
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo online

Program semináře

URČENO              

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů, a to se zaměřením na dotace, příspěvky a náhrady poskytované z veřejných rozpočtů a z rozpočtu Evropské unie. V rámci semináře budou také zdůrazněny postupy při poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtových pravidel a právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

OBSAH       

§ Vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu

§ Základní východiska a pravidla pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel

§ Aplikace vyhlášky o finančním vypořádání při vyúčtování dotací 

§ Zatřiďování příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad do položek rozpočtové skladby, včetně praktické aplikace jednotlivých  rozpočtových položek

§ Požadavky na vedení účetnictví v případě dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie

§ ČÚS č. 703 – Transfery

  • transfery poskytované s vyúčtováním a bez vyúčtování
  • investiční a neinvestiční (provozní) transferů
  • vratky transferů

§ ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje

  • transferový podíl
  • časové rozlišení investičního transferu
  • investiční příspěvek 

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH