Účetnictví č. 3/2020

Daňové přiznání pro podnikající právnické osoby a účetní pohled na jeho sestavování – téma, kterému se věnujeme od únorového čísla a v jehož rámci naleznete užitečné informace a konkrétní účetní případy s dopady do příslušných řádků daňového přiznání.
V rámci seriálu článků k daňovému řádu jsme se tentokrát zaměřili na doměřovací řízení (dodatečné daňové přiznání, dodatečné vyúčtování, doměření daně aj.) a společná ustanovení pro nalézací řízení (postup správce daně při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení, metoda zaokrouhlování, lhůta pro stanovení daně aj.).
V praxi se čím dál více prosazují nové trendy zaměstnávání. Jednou z forem flexibilního zaměstnávání je tzv. job-sharing. Jaké jsou výhody a nevýhody sdílení pracovního místa a zda české pracovněprávní předpisy s touto formou zaměstnávání počítají, to se dozvíte z dalšího odborného příspěvku.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2020

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 3/2020

Daňové přiznání pro podnikající právnické osoby 2019 aneb Účetní pohled na sestavování daňového přiznání (2. část) 

Korespondence se správcem daně: Doměřovací řízení 

Fiedlerová J.: Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2020 

Na hodině účetnictví 

Janhuba M.: Nejstarší tištěná učebnice účetnictví 

Recenze: Skálová J.: Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností (Müllerová L.) 

Huleš J.: „Pětiletka" účinnosti ObčZ – trocha judikatury 

Jouza L.: Sdílené (dělené) pracovní místo 

Poradenský a informační software ÚČETNÍ PORADCE. Co nového ve světě legislativy (Velková M.)

Informace ze zasedání Národní účetní rady (Müllerová L.

Králová M.: K připravované účetní legislativě se vyjadřovala i odborná veřejnost 

Obáváte se EET? 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Duben 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají 

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí