Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 1/2020

Blíží se termín, kdy vznikne další kategorii zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost přijímat a zpracovávat elektronické faktury, které jsou v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci. Téma implementace elektronické fakturace tak nabývá na své aktuálnosti a na některé otázky s tím spojené se v rámci našeho odborného časopisu snažíme reagovat.
Opět se věnujeme oblasti transferů. Tentokrát jsme se zaměřili na vymezení dotací, příspěvků a náhrad v právních předpisech, základní pravidla pro jejich poskytování podle zákona o rozpočtových pravidlech a jejich účetní a rozpočtové zachycení.
Detailněji vás seznámíme s cílem a obsahem změn, které přináší poslední novela vyhlášky o rozpočtové skladbě. Podrobně si rozebereme i důvody pro neschválení účetní závěrky vybraných účetních jednotek.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2020

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 1/2020

Bažant J.: Zamyšlení nad aktivitami souvisejícími s implementací elektronické fakturace

Sluka T., Kortanová N.: Jaký je rozdíl mezi dotací, příspěvkem a náhradou?

Klaban J.: Bližší seznámení s průběhem sestavování účetních výkazů za Českou republiku a s hodnotami za rok 2018

Paroubek J.: Poslední novela vyhlášky o rozpočtové skladbě 

Kříž P.: Polemika k článku Ztráta z hospodářské činnosti vykázaná v účetní závěrce vybrané účetní jednotky 

Galušková L.: Důvody pro neschválení účetní závěrky 

Černá M.: Elektronizace/automatizace účetnictví 

Vejsadová Dryjová M.: Specifika silniční daně v případě příspěvkových organizací 

Přehled vybraných právních předpisů za konec 4. čtvrtletí 2019 a začátek 1. čtvrtletí roku 2020 

Nabídka vzdělávacích akcí