Vzdělávací seminář:
KRÁCENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH

Číslo semináře / VS: 33513

Přednáší RNDr. Petr Beránek
daňový poradce
Termín čtvrtek 3. září 2020
Začátek

9:00 - 13:30 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

OBSAH
 • ekonomická činnost, předmět daně, činnost osvobozená od DPH,
 • důvody ke krácení nároku na odpočet DPH - částečné použití pro činnost „bez DPH",
 • typické případy krácení - užití vozidla pro soukromé účely OSVČ nebo zaměstnance, opravy pronajímaného majetku, nakupované režijní služby neziskové organizace a další,
 • dva druhy krácení - poměrové krácení a krácení koeficientem,
 • "zálohový" nárok na odpočet DPH v okamžiku pořízení a prosincové vyúčtování nároku (zálohový a vyúčtovací koeficient, odhadovaný a skutečný poměr užití),
 • vyrovnání kráceného odpočtu u dlouhodobého majetku v následujících letech,
 • technické zhodnocení majetku s kráceným nárokem,
 • vytvoření majetku s kráceným nárokem vlastní činností,
 • prodej nebo jiné vyřazení dlouhodobého majetku s kráceným nárokem na odpočet,
 • změna užití majetku (z hlediska nároku na odpočet),
 • ukončení plátcovství nebo vyřazení z obchodního majetku a majetek s kráceným nárokem,
 • zaúčtování nenárokovatelné části DPH a následných vyrovnání,
 • specifika uplatňování odpočtu při kráceném nároku,
 • opravy chyb v DPH zjištěných po prosincovém přiznání.

 

Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH