Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 2/2020

Metodické aktuality č. 2/2020

Účetní závěrka NNO za rok 2019 * Povinnosti plátce daně vůči daňovým nerezidentům poskytujícím služby v ČR

129 Kč 117,27 Kč bez DPH

 

Nestátní neziskové organizace tvoří specifickou skupinu právnických osob, různorodou nejen co do právní formy, ale i charakteru činnosti. Některé jsou upraveny občanským zákoníkem, jiné se řídí vlastním speciálním zákonem. Tyto právní předpisy stanovují, co je jejich základním účelem (posláním), zda mohou vykonávat hospodářskou činnost, stanovují některé účetní povinnosti, popř. povinnost auditu účetní závěrky. Na účetní i daňové odborníky jsou kladeny vysoké nároky, musí být s činností dané konkrétní organizace velmi podrobně seznámeni, aby mohli zvolit správné postupy pro účtování i výpočet daně z příjmů. Pokud si chcete osvěžit základní účetní povinnosti nestátních neziskových organizací a připomenout si, na co si dát pozor při uzavírání účetního roku a sestavování účetní závěrky, pak jistě přivítáte článek ing. Miroslavy Nebuželské.
Hradíte-li faktury daňovým nerezidentům za služby poskytnuté na území ČR, vzniká vám jako plátcům daně z příjmů řada povinností. Jaké to jsou? To se dozvíte z dalšího odborného příspěvku, který by neměl ujít vaší pozornosti.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 2/2020