Metodické aktuality č. 3/2020

Poslední fáze elektronické evidence tržeb se blíží. Od 1. 5. 2020 se evidenční povinnost (až na výjimky stanovené zákonem) rozšíří na všechny obory podnikání, nově se dotkne celé řady profesí a povolání – řemeslníků, právníků, účetních, daňových poradců, lékařů a dalších podnikatelů. Samozřejmě za předpokladu, že přijímají tržby v hotovosti nebo je odběr jejich zboží či služby hrazen šekem, směnkou, případně dárkovým poukazem. Nejen jim je určen aktuálně zařazený příspěvek, ve kterém si společně s autorem projdeme legislativní rámec, a to včetně změn provedených poslední novelou zákona o evidenci tržeb, technické a organizační podmínky EET a poučíme se z dosavadních zkušeností a nejčastějších chyb. Veškeré podstatné informace pro vás shrnul MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, vedoucí Sekce IT KDP ČR a člen Technology Tax Committee FTE Europe.
Řešíte případy, kdy fyzická osoba s českým daňovým rezidentstvím pracovala po část roku v zahraničí? V dalším příspěvku se dozvíte, jak se takové příjmy zdaňují a kdy takovému zaměstnanci vzniká povinnost podat daňové přiznání.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 3. 2020

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 3/2020

Elektronická evidence tržeb – poslední fáze
MVDr. Milan Vodička

Příjmy českých daňových rezidentů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí
a povinnost podat daňové přiznání v ČR

Mgr. Magdaléna Vyškovská

I. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – POSLEDNÍ FÁZE

1. Shrnutí aktuální situace

2. Legislativa, metodika, informace

3. Vše o EET

3.1. Kdo je povinen evidovat tržby

3.2. Které tržby je nutno evidovat
3.2.1. Formální náležitosti
3.2.2. Rozhodný příjem

3.3. Jaké povinnosti zakládá evidovaná tržba
3.3.1. Odeslání údajů o tržbě
3.3.2. Vystavení účtenky

3.4. Nestandardní režimy EET
3.4.1. Nouzový režim
3.4.2. Zjednodušený režim
3.4.3. Zvláštní režim

3.5. Informační oznámení

3.6. Sleva na dani

4. Postup při zavádění EET do praxe

4.1. Autentizační údaje
4.2. Provozovny
4.3. Certifikáty
4.4. Testovací provoz 
4.5. Údaje o tržbách
4.6. Ověření účtenky

5. Několik otázek z praxe

6. Dosavadní zkušenosti s EET

6.1. Nejčastější problémy
6.2. Kontroly evidence tržeb

7. Vztah EET k jiným předpisům a oblastem

7.1. EET a daňový řád
7.1.1. Rozložení důkazního břemene
7.1.2. Záznamní povinnost plateb v hotovosti
7.1.3. Další souvislosti s daňovým řádem

7.2. EET a správní řád

7.3. EET a daň z příjmů

7.4. EET a daň z přidané hodnoty

7.5. EET a účetnictví

8. Závěr

II. PŘÍJMY ČESKÝCH DAŇOVÝCH REZIDENTŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V ZAHRANIČÍ A POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY