Newsletter SÚ ČR 07-11-2023

7. 11. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Vybrané právní předpisy vyhlášené ve Sbírce zákonů:
- Vyhláška č. 328/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.
- Zákon č. 327/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 321/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- Vyhláška č. 318/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
- - Vyhláška č. 317/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů   

2. Úřední věstník EU řady L z 24. 10. 2023:
- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2364 ze dne 26. září 2023, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
- Směrnice Rady (EU) 2023/2226 ze dne 17. října 2023, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní 

3. Tisková zpráva GFŘ: FS znepřístupní datové schránky uzavřených finančních úřadů
Finanční správa informuje, že k 15. listopadu 2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly daňová přiznání a další podání, která do nich poplatníci omylem doručili. Od poloviny listopadu tak již nebude možné ID těchto datových schránek vyhledat ani do nich doručit datové zprávy. 

4. Tisková zpráva MPSV: Uvádíme na pravou míru: Jak je to nyní s legislativou ohledně transparentnosti v odměňování a co se chystá do budoucna?
V médiích a na sociálních sítích se v posledních dnech objevily nepřesnosti, které MPSV uvádí na pravou míru. „Vláda chystá obludné šmírování vašich výplatních pásek“ - takové skandální titulky si mohou čtenáři v některých médiích přečíst. Články a texty ale často obsahují zavádějící informace. Pravda je taková, že ČR zatím pouze zahajuje přípravu na transpozici evropské směrnice, která se týká transparentnosti v odměňování. Faktem totiž zůstává, že ženy jsou za stejnou práci a práci stejné hodnoty odměňovány hůře než muži. 

5. Tisková zpráva ČSSZ: „Mateřská“ III – možnost přivýdělku, druhé miminko a další zajímavé informace
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) doplňuje informace týkající se dávky PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ (lidově MATEŘSKÁ, neboť pokrývá období mateřské dovolené v zaměstnání) o situace, kdy maminka podruhé otěhotní, uvažuje o přivýdělku nebo když se rodina potýká s nemocí. 

6. Tisková zpráva ČSSZ: Poslední měsíc, kdy můžete využít jedinečnou akci Milostivé léto u ČSSZ
Možnost zapojit se do Milostivého léta u ČSSZ, kterou již využila téměř třetina zaměstnavatelů a polovina OSVČ, trvá jen do 30. 11. 2023. Doporučujeme proto všem klientům, kterým mohou být penále a exekuční náklady ze zákona odpuštěny, aby této akce využili. ČSSZ v říjnu odeslala všem těmto klientům výzvu přes datovou schránku. Celý proces je velmi jednoduchý. Klient zjistí výši svých dlužných částek ihned po přihlášení do služby ePortálu ČSSZ. Na pár kliknutí pak podá oznámení, že se do akce zapojí. Tato mimořádná příležitost se pravděpodobně nebude opakovat.

7. Informace ČSSZ: Na pravou míru: Reakce na článek na novinky.cz
Rádi bychom se vyjádřili ke článku, který vyšel 3. 11. 2023 na novinky.cz s titulkem „Na vyřízení důchodů se dál čeká i rok“ a rádi bychom uvedli na pravou míru informaci, proč někteří lidé mohou čekat například i rok a že se v těchto případech nejedná o pochybení či nečinnost České správy sociálního zabezpečení. K dnešnímu dni ČSSZ neeviduje žádnou žádost o předčasný starobní důchod bez mezinárodního prvku, jejíž doba řízení by překračovala jeden rok. ČSSZ zároveň kontaktuje autora článku, aby bylo možné konkrétní případ prověřit. 

8. Rozhodnutí bankovní rady ČNB ze dne 2. 11. 2023
Bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 14. 11. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 14. 11. 2023 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – ročník 2023

Právě dnes vychází říjnové číslo Metodických aktualit - MA č. 8/2023 se věnují zaměstnaneckým benefitům. Zopakujte si základní pravidla daňového řešení při jejich poskytování v podmínkách roku 2023 a získejte informace o tom, „co se chystá“ od roku 2024. Další odborný článek vysvětluje, jak probíhá celní řízení při vývozu zboží a jak unést důkazní břemeno vůči správci daně v případě, že vývozce nemá k dispozici rozhodnutí celního úřadu o výstupu zboží z EU. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – ročník 2023

Účetnictví NO a obcí – ročník 2023

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 10/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2023.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

13. – 15. 11. 2023   Mikulov, Hotel Galant ****
ČESKOSLOVENSKÝ DAŇOVÝ A ÚČETNÍ KONGRES 2023 (2. ročník)


Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

13. 11. 2023
Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR (lektor: Ing. Alice Šrámková)
16. 11. 2023
Cestovní náhrady (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
23. 11. 2023
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru – OSTRAVA (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
23. 11. 2023
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru – PRAHA (lektor: Ing. Alena Kochová)
4. 12. 2023
Cash flow (lektor: Ing. Alice Šrámková)
5. 12. 2023
IFRS Update (lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.)
5. 12. 2023
Inventarizace v účetnictví a daních (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
6. 12. 2023
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
11. 12. 2023
Základy mezinárodního zdanění (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
13. 12. 2023
Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/