Vzdělávací seminář:
Inventarizace v účetnictví a daních

Číslo semináře / VS: 33718

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka
Certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ
Termín úterý 5. prosince 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Cílem školení je zaměření se na inventarizace u podnikání fyzických a právnických osob z hlediska českých účetních předpisů a daně z příjmů. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o účetnictví, Vyhlášky č. 500/2002 Sb., zákona o daních z příjmů, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem. Pozornost bude samostatně věnována také problematice opravných položek k pohledávkám a kurzových rozdílů v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH