Vzdělávací seminář:
Základy mezinárodního zdanění

Číslo semináře / VS: 33719

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka
Certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ
Termín pondělí 11. prosince 2023
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Cílem školení je výklad základů mezinárodního zdanění fyzických a právnických osob podle aktuálních daňových předpisů pro zdaňovací období roku 2023. Obsahem bude rozbor problematiky dle zákona o daních z příjmů, mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, Pokynu GFŘ D-59 a dalších souvisejících právních norem. Pozornost bude samostatně věnována také problematice kurzových rozdílů v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

  • daňový domicil, daňový rezident a daňový nerezident,
  • princip určování daňového domicilu,
  • vymezení smluv o zamezení dvojího zdanění, vztah k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zdaňování fyzických osob v České republice s mezinárodními příjmy,
  • předmět daně,
  • osvobození od daně,
  • jednotlivé druhy příjmů fyzických osob – daňového rezidenta a daňového nerezidenta,
  • kurzové rozdíly v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH