Vzdělávací seminář:
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru - OSTRAVA

Číslo semináře / VS: 39475

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy
Termín čtvrtek 23. listopadu 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Dům kultury AKORD, náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

CÍL 

Cílem vzdělávacího programu je účastníkům podílejícím se na každoročních inventarizačních procesech jako členové příslušných komisí nebo těm, kteří vytvářejí a nastavují metodická pravidla pro tyto procesy, prohloubit jejich znalosti a dovednosti v oblasti inventur a inventarizace celkově, a prostřednictvím příkladů ke sdílení dobré praxe a řešení modelových situací. Jinak poměrně strohá a suchá pravidla závazných právních předpisů pro oblast inventarizace tedy bude předkládána účastníkům nad praktickými příklady, díky čemuž bude i toto strohé téma předloženo relativně poutavější formou. Tím se zefektivní zapojení nabízených poznatků do praxe účastníků.

OBSAH

  • role a funkce inventarizace vzhledem k cílům účetnictví a účetní závěrky ÚSC a PO,
  • závazné právní předpisy v oblasti inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO, principy a terminologie, 
  • aplikace na příkladech v oblasti pohledávek a závazků, 
  • aplikace na příkladech v oblasti dlouhodobého majetku a zásob, 
  • závěry a vyhodnocení.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH