Metodické aktuality č. 8/2023

Vládou navrhovaný ozdravný balíček obsahuje velké množství legislativních změn, které by se měly dotknout i zaměstnaneckých benefitů. Původně mělo např. dojít ke zrušení osvobození vybraných nepeněžních benefitů, nakonec se koalice dohodla na úpravách. U vymezených nepeněžních benefitů by mělo být zachováno daňové zvýhodnění v podobě souhrnného zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy, u příspěvku na stravování je pro všechny formy navrhováno sjednocení limitu pro osvobození. Změn je připravováno více a na jejich konečnou podobu si budeme muset ještě počkat, protože legislativní proces stále probíhá. Při volbě benefitů zaměstnavatelé přihlížejí mj. k daňovým dopadům, optimálně by motivace zaměstnanců touto formou měla jít ruku v ruce s dosažením daňových úspor. Nabízí se tedy zopakovat si základní pravidla daňového řešení při jejich poskytování v podmínkách roku 2023 a zmínit se, „co se chystá“ od roku 2024. Pokud Vás daná problematika zajímá, připravili jsme pro Vás také odborný seminář.
V dalším odborném bloku si objasníme, jak probíhá celní řízení při vývozu zboží a jak unést důkazní břemeno vůči správci daně v případě, že vývozce nemá k dispozici rozhodnutí celního úřadu o výstupu zboží z EU. Přinášíme také informace k aktuálně schválené novele zákoníku práce i pravidelnou rubriku věnovanou odborným dotazům.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 10. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY č. 8/2023

Zaměstnanecké benefity 
Ing. Jana Dlabačová

Osvobození vývozu zboží od DPH
a prokázání výstupu zboží do třetí země
Ing. Vladimír Zdražil

I. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

1. Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele
1.1. Daň z příjmů právnických osob
1.2. Pojistné hrazené zaměstnavatelem
1.3. Daň z přidané hodnoty
1.4. Účetnictví

2. Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnance
2.1. Daň z příjmů ze závislé činnosti
2.2. Pojistné srážené zaměstnanci

3. Některé zaměstnanecké benefity
3.1. Závodní stravování
3.2. Automobil pro služební i soukromé účely
3.3. Penzijní připojištění, penzijní pojištění a soukromé životní pojištění
3.4. Vzdělávání
3.5. Přechodné ubytování
3.6. Doprava do zaměstnání
3.7. Rekreace, kultura, sport
3.8. Nealkoholické nápoje
3.9. Dary a zvýhodněné ceny
3.10. Pracovnělékařské služby, zdravotnická zařízení
3.11. Zápůjčky zaměstnancům
3.12. Podnikové stipendium (motivační příspěvek)
3.13. Zaměstnanecké akcie
3.14. Předškolní zařízení
3.15. Práce z domova (home office)

II. OSVOBODIT VÝVOZ ZBOŽÍ OD DPH LZE I BEZ ROZHODNUTÍ CELNÍ SPRÁVY,
     AVŠAK POUZE NÁHRADNÍMI DŮKAZNÍMI PROSTŘEDKY

III. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Majetek pořízený na finanční leasing – neuhrazené splátky
2. Prodej auta a poměrné daňové odpisy
3. Výstavba rodinného domu a apartmánu z pohledu DPH
4. Režim přenesení daňové povinnosti – opravný daňový doklad
5. Zaměstnanecké benefity – daňové posouzení
6. Výpočet náhrady platu
7. Práce přesčas
8. Zavedení vnitřního oznamovacího systému u zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci
9. Konto pracovní doby a vyrovnávací období
10. Návštěva lékaře v pracovní době
11. Nárok na řádnou dovolenou u nerovnoměrného rozvržení týdenní pracovní doby či sjednaných kratších pracovních úvazků
12. Mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce
13. Faktura přijatá od českého dodavatele v EUR
14. DPH u nepravidelné přepravy osob
15. Daňové odpisy elektrokola

IV. TRANSPOZIČNÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE KONEČNĚ SCHVÁLENA

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY