Kategorie: E-knihovna / E-časopisy

Metodické aktuality č. 8/2023

Metodické aktuality č. 8/2023

Zaměstnanecké benefity

160 Kč 142,86 Kč bez DPH

Vládou navrhovaný ozdravný balíček obsahuje velké množství legislativních změn, které by se měly dotknout i zaměstnaneckých benefitů. Původně mělo např. dojít ke zrušení osvobození vybraných nepeněžních benefitů, nakonec se koalice dohodla na úpravách. U vymezených nepeněžních benefitů by mělo být zachováno daňové zvýhodnění v podobě souhrnného zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy, u příspěvku na stravování je pro všechny formy navrhováno sjednocení limitu pro osvobození. Změn je připravováno více a na jejich konečnou podobu si budeme muset ještě počkat, protože legislativní proces stále probíhá. Při volbě benefitů zaměstnavatelé přihlížejí mj. k daňovým dopadům, optimálně by motivace zaměstnanců touto formou měla jít ruku v ruce s dosažením daňových úspor. Nabízí se tedy zopakovat si základní pravidla daňového řešení při jejich poskytování v podmínkách roku 2023 a zmínit se, „co se chystá“ od roku 2024.
V dalším odborném bloku si objasníme, jak probíhá celní řízení při vývozu zboží a jak unést důkazní břemeno vůči správci daně v případě, že vývozce nemá k dispozici rozhodnutí celního úřadu o výstupu zboží z EU. Přinášíme také informace k aktuálně schválené novele zákoníku práce i pravidelnou rubriku věnovanou odborným dotazům.