Newsletter SÚ ČR 26-05-2020

26. 5. 2020

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách minulého týdne a o naší činnosti a produktech.


LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE:

1. Sbírka zákonů:
Od 19. 5. 2020 je účinný zákon č. 248/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Díky tomuto zákonu mohou zaměstnanci opět žádat Úřad práce o vyplacení alespoň části mzdových nároků, které jim zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží. Do této doby tomu bránil zákon č. 191/2020 Sb. přijatý ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru pro oblast justice, insolvencí a exekucí. 

2. Tisková zpráva MF ČR: Ministerstvo financí překládá vládě protikrizový daňový balíček
Ministerstvo financí předložilo v pondělí 25. května vládě návrh daňových změn, které pomohou podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie. V oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní akce a vstupného na sportoviště se snižuje DPH na 10 %. Návrh také počítá s poklesem silniční daně o 25 % u nákladních aut nad 3,5 tuny. Díky institutu zpětného uplatnění daňové ztráty si budou poplatníci moci uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a získají tak přeplatek od Finanční správy. A rozšiřuje se také oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí v důsledku mimořádných událostí. 

3. Tisková zpráva MF ČR: Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu. 

4. Tisková zpráva GFŘ: Provoz na finančních úřadech po skončení nouzového stavu
S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu obnovuje Finanční správa provoz na finančních úřadech a v následujících dnech začnou zaměstnanci postupně provádět i běžnou kontrolní činnost. 

5. Tisková zpráva GFŘ: Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ v případě souběhu samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním
Finanční správa znovu upozorňuje, že kompenzační bonus pro OSVČ není zpravidla možné přiznat osobám, které jsou zaměstnány, pokud jim v důsledku výkonu činnosti zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Zvláštním případem jsou zaměstnanci vykonávající pedagogickou činnost, u kterých účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus. 

6. XSD User Guide DAC6 v3.02
Zde naleznete soubor XSD User Guide DAC6 ve verzi 3.02, který obsahuje povinná pole a strukturu podání Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání. XSD User Guide DAC6 můžete využít k tvorbě podání prostřednictvím aplikací třetích stran. 

7. Tisková zpráva MPSV: Ministryně Maláčová na vládě prosadila rozšíření programu Antivirus. Má pomoci ochránit další stovky tisíc pracovních míst
Vláda na jednání v pondělí 25. května schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Cílem opatření je zmírnit ekonomické dopady epidemie nemoci COVID-19 na zaměstnavatele a zejména na zaměstnanost. Jde o další cílenou podporu za účelem zachování maximálního počtu pracovních míst. Opatření je zaměřeno na široký segment přibližně 88 % zaměstnavatelů a zhruba 1,4 milionu jejich zaměstnanců. 

8. Tisková zpráva MPSV: Další pomoc státu – zaměstnavatelé mohou odložit platby na sociální zabezpečení, rodičům zůstane nárok na ošetřovné
Až do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až do 30. června zůstane všem rodičům, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy MPSV dnes schválil Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky. 

9. Tisková zpráva MPSV: Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června. Co nyní čeká rodiče a pečující?
Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení. Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat? 

10. Tisková zpráva MPSV: MPSV spustilo kampaň na podporu BOZP. Prevence by měla být pro zaměstnavatele klíčová
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP) spustilo MPSV kampaň pro zaměstnavatele s názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI. Cílem této kampaně je upozornit zaměstnavatele na fakt, že investovat do BOZP se vyplatí. Tato hlavní myšlenka bude propagována prostřednictvím pěti postupně zveřejňovaných ilustračních příběhů popisujících smrtelné nebo závažné pracovní úrazy. 

11. Studie ACCA odhaluje dopady Covid-19 na světovou ekonomiku i cesty k zotavení
Dopad pandemie Covid-19 na světovou ekonomiku je nezměrný. Kriticky jsou ohroženy jak firmy, zejména malé a střední, tak i veřejný sektor. Důsledky krize se promítají i do práce auditorských firem a finančních expertů. 

12. Kurzarbeit bude dále pokračovat - Vláda prodlouží program Antivirus až do konce srpna
Vláda prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů, které má být další podporou z Antiviru, to uvedlo ministerstvo práce. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Prodloužení do konce prázdnin žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita a poté vláda.

Tisková zpráva: Svaz účetních České republiky vnímá zkrácení lhůty pro administraci přihlášení, resp. odhlášení zaměstnanců příslušné správě sociálního zabezpečení jako neúměrnou administrativní zátěž

V rámci balíčku opatření, které měly ulevit zaměstnavatelům, v tomto případě snížením penále za pozdní odvody sociálního pojištění, byla relativně nenápadně s účinností od 1. 9. 2020 přijata drobná novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Podle novelizovaného ustanovení § 94 „zaměstnavatel je povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, a to nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání, a den skončení doby zaměstnání se zaměstnancem, a to nejpozději v pracovní den následující po dni skončení doby zaměstnání.“
Svaz účetních České republiky dlouhodobě podporuje elektronizaci procesů v rámci zpracování účetnictví a souvisejících agend, včetně navazující elektronizace státní správy. Jakožto zástupce účetní profese, která v sobě zahrnuje též mzdové účetní, však považujeme za nutné se jednoznačně negativně vyslovit ve zkrácení lhůty pro hlášení nástupu či výstupu ze zaměstnání na jeden jediný den.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA:

Společnost Poradce podnikatele s. r. o.  - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku Mzdy pro lidi.

Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu MZDY PRO LIDI naleznete zde
K 50. výročí Svazu účetních České republiky mohou jeho členové a uživatelé Účetního poradce využít speciální nabídku na nákup MZDY PRO LIDI.
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISU METODICKÉ AKTUALITY NA ROK 2020 – v tištěné podobě v našem e-shopu, v digitalizované podobě zde.
- Dne 12. 5. 2020 vyšlo nejnovější číslo Metodických aktualit. MA č. 5/2020 se věnují právní úpravě zákonné odpovědnosti za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku a aktuální judikatuře, současně vám poskytnou i pohled účetní a ve vazbě na DPH. Přinášejí také praktický souhrn opatření přijatých v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění. Aktuální číslo si můžete objednat v našem e-shopu, v digitálním podobě na alza.cz .


ČASOPIS ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

- Objednejte si PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ÚČETNICTVÍ a ÚČETNICTVÍ NO A OBCÍ NA ROK 2020 v našem e-shopu.
- Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 5/2020 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 1/2020


NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

27. 5. – 29. 5. 2020
WEBINÁŘ – Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
4. 6. 2020
Daňové a účetní aktuality v souvislosti s pandemií COVID-19 (lektoři: Ing. Petr Kout, Tomáš Líbal)
5. 6. 2020
Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace) (lektor: RNDr. Petr Beránek)
8. 6. 2020
Dotace v účetnictví a rozpočtu - Ostrava (lektoři: Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka)
16. 6. 2020
Aktuality v IFRS (lektorka: Ing. Martina Křivánková, FCCA)
18. 6. 2020
Mzdové aktuality v době koronaviru (lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ?

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r.o. a Svazu účetních České republiky
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Svaz účetních České republiky, z. s.
Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/