Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 5/2020

Metodické aktuality č. 5/2020

Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v NOZ a aktuální judikatuře * Reklamace v účetnictví * Koronavirus - úlevy v oblasti daní, SP a ZP

129 Kč 105 Kč 95,45 Kč bez DPH

 

V květnovém čísle MA jsme se zaměřili na problematiku reklamací a odpovědnosti za vady. Nový občanský zákoník přinesl i do této oblasti určité změny. Dříve nežli se ponoříte do odborného textu a studia, je vhodné připomenout, že pro pochopení dané problematiky je nezbytné rozlišovat mezi dvěma pojmy – odpovědností za vady a zárukou. Zatímco v prvém případě se jedná o zákonnou odpovědnost za vady existující v době předání věci či díla, záruka pokrývá vady vzniklé po určitou stanovenou dobu od předání a jedná se o dobrovolně převzatou garanci prodávajícího či zhotovitele. Následující výklad se týká především zákonné odpovědnosti za vady. Podrobně vás provede hlavními pravidly nové právní úpravy, seznámí vás se zákonnými právy kupujícího či objednatele z vadného plnění, upozorní vás na to, že nezbytným předpokladem pro úspěšné uplatnění práv z odpovědnosti za vady je jejich včasná reklamace. Současně vám poskytne i pohled účetní a ve vazbě na DPH.
Přinášíme také praktický souhrn opatření realizovaných v souvislosti s koronavirem v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 5/2020