Účetnictví č. 5/2020

Epidemie koronaviru změnila postupně chod celého světa, ekonomiky i náš život. Vláda ČR přistoupila k vyhlášení nouzového stavu a k přijetí řady mimořádných opatření. Ta přinesla nejen omezení našich osobních svobod, ale zejména citelné utlumení ekonomických aktivit či dokonce jejich úplný zákaz. Vláda ve spolupráci s jednotlivými resortními ministerstvy ve snaze zmírnit negativní dopady na zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ rozhodla v poměrně rychlém sledu za sebou o řadě úlev, finančních podpor i dotačních programů. I náš časopis reaguje na nově vzniklou mimořádnou situaci - přinášíme aktuální legislativní novinky schválené v souvislosti s koronavirem, zamýšlíme se i nad účetními souvislostmi. Na stránkách květnového čísla Účetnictví se věnujeme také vybraným odborným tématům z pracovněprávní oblasti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 5. 2020

 

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 5/2020

Milé kolegyně, milí kolegové (Králová M.)

Aktuální novinky v právních předpisech v souvislosti s koronavirem

Fiedlerová J.: Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

Čížek L.: Vliv koronaviru na opravné položky a další účetní souvislosti 

Jouza L.: Práce z domova v době koronaviru 

Macháček I.: Rodinný závod versus rodinný podnik

Korespondence se správcem daně: Daňové a vyměřovací řízení

Pfeilerová J.: Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty – část I. 

Na hodině účetnictví

Kuneš Z.: Prominutí daně z přidané hodnoty a příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, prominutí úroku na dani silniční 

Je třeba využívat potenciál účetních a rozvíjet jejich znalosti – rozhovor (Zemánek L.

Rejmont V.: Protismluvní zadržování firemního vozidla zaměstnancem a jeho pracovněprávní následky

Souhlas s vysláním na pracovní cestu 

Test znalostí 

Nové právní předpisy 

Fuksová A.: Platební povinnosti: Červen 2020 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů 

Nabídka vzdělávacích akcí