Vzdělávací seminář:
Účtování darů a dotací (podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace)

Číslo semináře / VS: 33524

Přednáší RNDr. Petr Beránek
daňový poradce
Termín čtvrtek 13. srpna 2020
Začátek

9:00 - 13:30 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Účetním účtujícím podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. se zaměřením na oblast účtování dotací.

OBSAH

  • účelové rozdělení přijatých prostředků (provozní, investiční, na kapitálové dovybavení)
  • obecné zásady účtování darů.
  • účtování dotací a grantů v závislosti na příjemci (podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace)
  • pořizování dlouhodobého majetku a technické zhodnocení hrazené z dotací
  • dotace určené na provoz - oddělené vykazování nákladů.
  • problematika vykazování dotací v cizí měně (eurech).
  • problematika vykazování nákladů, výdajů a zaplacených nákladů.
  • zdanění přijatých darů a dotací
  • dotace a DPH, současný pohled na problematiku

 

Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH