Vzdělávací seminář:
WEBINÁŘ - Interpretace a využití informací z účetnictví VÚJ

Číslo semináře / VS: 39421

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
spoluautor účetní legislativy pro VÚJ, metodik účetnictví veřejného sektoru, konzultant a odborný asistent na VŠE v Praze
Termín od středy 27. do pátku 29. května 2020
Začátek

9:00 - 12:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

POZOR - ZMĚNA!

Seminář proběhne formou webináře, který bude rozdělen na dva kratší dopolední bloky v termínech 27. a 29. května 2020. 

K webináři se připojíte pomocí MS Teams. Aplikace je velmi intuitivní a uživatelsky příjemná. V případě potíží s instalací či se samotnou apliakcí Vám bude k dispozci před konáním weibnáře i v průběhu vysílání IT podpora.              

URČENO               

Kurz je vhodný zejména pro mírně a středně pokročilé posluchače z řad účetních, ekonomických a kontrolních pracovníků, ale také pro vedoucí ekonomických odborů, ekonomické specialisty zřizovatelských odborů, kontrolory, interní auditory a další ekonomické pracovníky. Může se hodit také ředitelům příspěvkových organizací, zastupitelům a radním obcí a krajů.

Cílem semináře je seznámení s vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat), způsobem jejich možné interpretace v užším i širším kontextu a jejich možným využíváním v rámci finančního řízení organizací veřejného sektoru.

Účastníci si budou moci osahat vliv konkrétních hospodářských transakcí na ekonomické parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, a zejména výsledek hospodaření) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či ekonomická rizika. A to vždy jak na jednodušších modelových příkladech, tak poté na skutečné účetní závěrce vybrané účetní jednotky. Získají také znalost základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat.

OBSAH       

  • Ekonomická data obecně – vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat, dopady peněžní a akruální báze
  • Základní pravidla konstrukce účetní závěrky
  • Detail na oblast dlouhodobého majetku vybraných účetních jednotek
  • Možnosti propojení rozpočtových (peněžních) a účetních (akruálních) dat
  • Základní finanční analýza nad účetními daty
  • Zdroje ekonomických dat

Dobrá znalost postupů účtování není potřebná.

Účastníci semináře obdrží po jeho ukončení osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, pracovní pozice.

Podle zákona o DPH je vložné pro posluchače z ÚSC osvobozeno od DPH.

 

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH