Newsletter SÚ ČR 17-01-2023

17. 1. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Finanční správa ČR připomíná všem novým i stávajícím živnostníkům v paušálním režimu, že daň je splatná do 20. dne kalendářního měsíce. Doporučujeme vám nastavit si trvalé příkazy se správnou částkou pro rok 2023:
- I. pásmo = 6 208 Kč
- II. pásmo = 16 000 Kč
- III. pásmo = 26 000 Kč.
Více informací k platbám naleznete zde

2. Finanční správa ČR: Informace ke zrušení registrace po ukončení podnikatelské činnosti
Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů. 

3. Informace MF ČR: Přehled účetních jednotek podléhající schvalování
Za účetní období roku 2023 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). 

4. Informace MF ČR: Vyhlášky pro rok 2023 – pro účetnictví státu 

5. Informace VZP ČR: Jsem OSVČ a ještě jsem neobdržel vyúčtování za rok 2022
VZP ČR informuje, že v letošním roce je rozesílání vyúčtování za rok 2022 posunuto na únor 2023. Pokud vlastníte datovou schránku, bude vám vyúčtování zasláno právě tímto způsobem. VZP ČR žádá všechny, kterých se to týká, aby si svou datovou schránku pravidelně kontrolovali.

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – předplatné 2023

Metodické aktuality ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 % 

- Dne 10. 1. 2023 vyšlo první číslo letošního ročníku Metodických aktualit. MA č. 1/2023 se věnují změnám a novinkám v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, DPH a datových schránek. Aktuální číslo si můžete objednat zde, v digitalizované podobě na zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – předplatné 2023
Účetnictví ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 % 

Účetnictví NO a obcí – předplatné 2023
Účetnictví NO a obcí ROČNÍK 2022 – NOVOROČNÍ SLEVA 20 %

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 1/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 4/2022.

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 17. 1. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 17. 1. 2023 v 16:00 hodinZarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.

Webinář: Co musíte vědět pro výběr dobré účetní - 26. 1. 2023

Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních ČR, a Robert Soudný, CEO technologického startupu digitalizujícího účetnictví, Vás provedou vším, co je třeba udělat, abyste si vybrali dobrou účetní. Moderuje Libor Vašek, certifikovaný účetní expert a vysokoškolský pedagog.
Kdy: 26. ledna 2023 od 10:00 do 11:00 hodin
Přihlásit zdarma se můžete zde.

Den otevřených dveří Institutu certifikace Svazu účetních - 26. 1. 2023

Na konci ledna se brány našeho Institutu otevřou ještě o trochu více a my Vám blíže představíme program certifikace účetní profese - od 13.00 hodin formou on-line setkání, od 15.00 hodin prezenčně v našem sídle na Vinohradské.
Přihlášky zasílejte na e-mail certifikace@icu-praha.cz.
O nové certifikaci si můžete přečíst zde.
Těšíme se na Vás!

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

16. 3. – 25. 5. 2023 Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Mzdové účetnictví (večerní forma studia) – kombinovaná forma výuky
(lektoři: Ing. Marie Hajšmanová, Ing. Marta Ženíšková)

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

30. 1. 2023
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu (lektor: Ing. Jiří Jindrák)
2. 2. 2023
Fakturace obráceně (lektor: Ing. Vladimír Zdražil)
9. 2. 2023
Přehled o peněžních tocích pro VÚJ (Ing. Alena Kochová)
10. 2. 2023
Aktuality v účetnictví a daních (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
15. 2. 2023
Neziskovky – novinky a problémové oblasti (daně) (lektor: Ing. Tomáš Doležel)
20. 2. 2023
Cestovní náhrady (lektor: Jaroslava Pfeilerová)
2. 3. 2023
Účetní závěrka pro podnikatele 2022 (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
3. 3. 2023
Výkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit (lektor: Ing. Lenka Dvořáková)
15. 3. 2023
Chyby při uplatňování DPH (lektor: Ing. Petr Kout, CSc.)
20. 3. 2023
Základy mezinárodního zdanění a kurzové rozdíly (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoji a zkvalitnění účetní profese nabízíme systém certifikace účetních
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/