Účetnictví č. 1/2023

Rychle se rozvíjející oblast kryptoměn se stala námětem pro řadu odborných článků i diskuzí na webových portálech. Možností, jak s nimi nakládat, je celá řada – lze je nakoupit za účelem investice, využít jako platební prostředek (inkasovat pohledávky, hradit závazky) nebo je těžit. Nabízíme Vám přehledný výklad, který se zaměřuje na účtování jednotlivých operací v závislosti na způsobu využití kryptoměn a obsahuje i pohled zákona o DPH.
Další oblastí, které věnujeme pozornost, jsou sankce v praxi podnikatelů. Pro účely účetnictví je třeba rozlišit sankce smluvní (podle občanského zákoníku) a nesmluvní (např. podle daňového řádu, zákona o účetnictví aj). Při účtování o nákladových a výnosových položkách z titulu smluvních sankcí se uplatní tzv. akruální princip, provádí se bez ohledu na to, zda byly zaplaceny, či nikoliv. Naopak zákon o daních z příjmů pro daňové posouzení (zahrnutí do základu daně) upřednostňuje hledisko skutečně zaplacených výdajů či uhrazených příjmů. Účetní a daňový postup si vysvětlíme na konkrétních příkladech.
Každý plátce DPH by měl znát pravidla pro opravy odpočtu daně na vstupu. Umožní mu to nejen maximálně využít možností odpočtu DPH v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, ale i se vyhnout případným doměrkům daně ze strany správce daně. Uvedené problematice se věnujeme v rámci daňové rubriky.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 1. 2023

OBSAH ČASOPISU ÚČETNICTVÍ č. 1/2023

Milí čtenáři (Králová M.)

Hruška V.: Sankce a přestupky (1)

Hruška V.: Směrná účtová osnova: Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

Suchan S.: Kryptoměny v účetnictví

Na hodině účetnictví a daní

Holubová O.: Oprava odpočtu daně na vstupu (převzato z DPL)

Dotazy a odpovědi

Macháček I.: Škoda na majetku podnikatele daňově (převzato z DPL)

Khol R.: Základní informace k novele zákona o dani silniční

Wágner F.: Daňové kontroly zdaňování zaměstnanců (převzato z DPL)

Fiedlerová J.: Změny v sociálním pojištění od 1. 1. 2023

Jouza L.: Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Účetní roku 2022, účetní firma roku 2022

Ohlédnutí za rokem 2022 v účetní praxi (Králová M.)

Test znalostí

Nové právní předpisy

Platební povinnosti: Únor 2023 – důležitá data pro všechny, kteří podnikají

Stručný rejstřík pojmů

Nabídka vzdělávacích akcí