Vzdělávací seminář:
Aktuality v účetnictví a daních

Číslo semináře / VS: 33676

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc.
daňový poradce
Termín pátek 10. února 2023
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen podnikatelům, účetním, auditorům, daňovým poradcům a dalším pracovníkům ekonomických oddělení.

OBSAH

 • novela zákona o účetnictví – aktuální stav,
 • nové interperetace Národní účetní rady,
 • pokračování mimořádných odpisů u daní z příjmů,
 • solidární příspěvek pro domácnost,
 • podmínky home office z daňového pohledu,
 • odpočty darů od základu daně,
 • sleva za zastavenou exekuci,
 • paušální daň – změna podmínek, rozdělení poplatníků do skupin,
 • regulace ubytovacích služeb (Airbnb apod.),
 • limit pro povinnou registraci plátce DPH,
 • změny u kontrolního hlášení – podávání po výzvě, pokuty,
 • silniční daň – podstatné změny již od roku 2022,
 • aktuální částky platebních povinnosti u veřejného zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení OSVČ,
 • další parametrické změny (minimální mzda, cestovní náhrady, výše úroků z prodlení, limit pro aplikaci 23 % sazby daně z příjmů fyzických osob),
 • program bude doplněn o případné další aktuální změny a výklady,
 • dotazy a diskuze.
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH