Vzdělávací seminář:
Přehled o peněžních tocích pro VÚJ

Číslo semináře / VS: 39456

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 9. února 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční řízení hospodaření vládního sektoru.

OBSAH

  • důvody a způsoby sestavování výkazu,
  • specifika výkazu pro vybrané účetní jednotky,
  • vazby výkazu v rámci účetní závěrky,
  • stavové a tokové veličiny a vazby uvnitř výkazu,
  • peněžní toky z jednotlivých činností (provozní, investiční a finanční),
  • praktické ukázky a příklady sestavení.

Účastníkům semináře doporučujeme, aby si s sebou na seminář vzali kalkulačku.

Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH