Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 1/2023

Metodické aktuality č. 1/2023

Změny a vybrané aktuality od 1. 1. 2023 (sociální a zdravotní pojištění, DPH, datové schránky)

189 Kč 155 Kč 138,39 Kč bez DPH

S příchodem nového roku je pravidelně spojena celá řada legislativních změn a není tomu jinak ani letos. Rok 2023 přichystal mnoho změn a novinek a postupně se jim budeme věnovat v prvních číslech letošního ročníku Metodických aktualit. V lednovém čísle jsme se zaměřili na 3 vybrané okruhy.
Pro rok 2023 se zvyšuje průměrná mzda i minimální mzda (vč. zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu profesí), což ovlivňuje celou řadu parametrů. Vysvětlíme si, jaké dopady tato zvýšení přináší v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, ať už se jedná o minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění OSVČ, rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění či náhrady mzdy, nebo o minimální vyměřovací základ zaměstnance pro zdravotní pojištění. Od února 2023 budou zaměstnavatelé odvádět nižší sociální pojištění za vybrané skupiny zaměstnanců na zkrácený pracovní úvazek. Podrobně si rozebereme podmínky, které musí být splněny pro poskytnutí této slevy.
Shrneme si nejdůležitější změny v oblasti DPH, které se týkají zvýšení limitu obratu pro zákonnou registraci, úpravy sankčního systému kontrolního hlášení či prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení v případě doručení výzvy správce daně do datové schránky.
Poslední odborný blok je věnován datovým schránkám a jejich fungování. V roce 2023 totiž dochází k rozšíření okruhu subjektů, kterým bude datová schránku zřízena ze zákona – týká se to všech právnických osob (vč. spolků, ústavů, nadací, SVJ a obecně prospěšných společností) i všech podnikajících fyzických osob zapsaných v zákonem stanovené evidenci či rejstříku. Na tyto subjekty se tak bude vztahovat povinnost podávat daňová tvrzení elektronicky.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 1/2023