Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí č. 4/2022

V úvodním článku prosincového čísla bychom Vás rádi seznámili s návrhem nového zákona o účetnictví tak, jak byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. Shrneme si, jaké významné změny by měla nová právní úprava přinést, a to i ve vazbě na neziskové účetní jednotky, popř. účetní jednotky veřejného sektoru.
V dalších odborných blocích se věnujeme problematice časového rozlišení u některých vybraných účetních jednotek, jakými jsou např. organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, či změnám ve finančních výkazech územních rozpočtů (FIN 2-12 M) pro rok 2022.

 

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 12. 2022

 

 

 

 

OBSAH ČASOPISU
ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ č. 4/2022

Kubcová H.: Nový zákon o účetnictví

Severa T.: Obecné cíle auditora a provádění auditu v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy (ISA)

Bažant J.: Schvalování účetních závěrek

Svobodová J.: Účetní metody – metoda časového rozlišení

Sluka T.: Změny ve finančních výkazech územních rozpočtů pro hodnocení jejich hospodaření od roku 2022

Jílek Z.: Účetní závěrka, pomocný analytický přehled a finanční výkazy v informačních systémech pro vybrané účetní jednotky

Přehled vybraných právních předpisů za konec 3. a začátek 4. čtvrtletí roku 2022

Nabídka vzdělávacích akcí