Vzdělávací seminář:
Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Číslo semináře / VS: 33663

Přednáší Ing. Jiří Jindrák
daňový poradce
Termín pondělí 30. ledna 2023
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a finančních úseků.

Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti.

Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

 

OBSAH

  • závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH a související analýza nejčastějších chyb daňových subjektů v daných kauzách,
  • daňově uznatelné a neuznatelné náklady optikou finančního úřadu  - zejména zaměstnanecké benefity, škody, cestovné, management fee, opravy vs. technické zhodnocení, zmařené investice, odměňování statutárních orgánů a jiné,
  • chyby při aplikaci zákona o DPH (například prokazování a riziko odepření nároku na odpočet, dobrá víra odběretele, riziko ručení za DPH a jiné),
  • postupy finančního úřadu při kontrole cen obvyklých (daňové minimum pro účtárnu),
  • obrana proti postupům správce daně dle platného daňového řádu (daňový subjekt má při daňové kontrole nejen povinnosti, ale i práva),
  • praktické tipy k prevenci chyb,
  • dotazy, diskuze.
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH