Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka pro podnikatele 2022

Číslo semináře / VS: 33681

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a místopředsedkyně KCÚ
Termín čtvrtek 2. března 2023
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH 

Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech, jak číst v závěrce a osvětlíme vám princip její struktury. Jakmile pochopíte její smysl, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi snadné a vaše práce bude efektivnější.

• úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve výkazech,
• struktura a výklad k rozvaze,
• struktura a výklad k výkazu zisku a ztráty,
• výklad ke smyslu a požadavku na přílohu v účetní závěrce,
• struktura a výklad k výkazu cash flow,
• výklad k dalším možným výkazům,
• praktické dotazy účastníků, odpovědi na dotazy.

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH