Newsletter SÚ ČR 14-11-2023

14. 11. 2023

Vážení klienti,

v následujícím textu si vás dovolujeme informovat o aktualitách a o naší činnosti a produktech.

LEGISLATIVA A NAVAZUJÍCÍ INFORMACE: 

1. Tisková zpráva MF ČR: Ozdravný balíček byl schválen oběma komorami Parlamentu ČR
Senát na dnešní plenární schůzi [8. 11. 2023] schválil návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Návrh nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky tak, aby opatření z celkem 65 novel zákonů mohla začít platit již od 1. ledna 2024. 

2. MF ČR:
- Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku (stav k 8. 11. 2023)
- Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Andorrou 

3. MF ČR: Společné prohlášení k včasné implementaci CARF
Česká republika se připojuje ke  společnému prohlášení států usilujících o včasnou implementaci automatické výměny informací podle standardu OECD pro výměnu informací ohledně transakcí s kryptoaktivy (tzv. CARF) a upraveného standardu pro výměnu finančních informací (tzv. CRS).
Česká republika považuje za důležité zvýšení transparence v oblasti kryptoaktiv a elektronických peněz a podporuje globální rozšíření této formy správní spolupráce i na jurisdikce mimo EU. 

4. Finanční zpravodaj č. 13/2023:
- Pokyn č. GFŘ-D-62 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
- Informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2023 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED) a se změnou u přezávazkovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 

5. Tisková zpráva GFŘ: Finanční správa a Svaz měst a obcí ČR uzavřely memorandum o zajištění služeb občanům obcí se zrušeným pracovištěm finančního úřadu
Mezi Finanční správou České republiky a Svazem měst a obcí ČR bylo dnes podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci  2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů. Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu se lednovému a březnovému termínu podání přiznání k dani z nemovitých věcí, resp. dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů, a to zejména zajištění pomoci obyvatelům dotčených obcí s vyplněním a odevzdáním jejich daňových přiznání.

6. Aktuální dění v novém zákoně o účetnictví
V Portále POHODA intenzivně sledují dění ohledně nového zákona o účetnictví, který by měl nabýt účinnosti od roku 2025. O rozhovor proto požádali Magdalenu Královou, prezidentku Svazu účetních ČR, která má ty nejčerstvější informace o aktuální situaci. 

7. Úřední věstník EU:
Nařízení Komise (EU) 2023/2468 ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12

 

Den otevřených dveří projektu „Svobodná účetní“ – 14. 11. 2023

Den otevřených dveří akademie Svobodná účetní se koná 14. 11. 2023 v 16:00 hodin. Zarezervujte si místo zdarma zde.
Den otevřených dveří se koná online a setkáte se na něm živě s lektorem Ing. Jaroslavem Veselkou.


PODZIM PLNÝ SLEV – STAČÍ SI JEN VYBRAT

Využijte mimořádné 15 % slevy a objednejte si celý aktuální ročník 2023 některého z našich časopisů v tištěné podobě.

Zakoupením výhodného balíčku získáte celý ročník 2023 dvou nebo tří odborných časopisů v tištěné podobě a ušetříte 20 % z běžné ceny:

  • BALÍČEK DUO 2023 obsahuje časopisy Metodické aktuality a Účetnictví,
  • BALÍČEK TRIO 2023 obsahuje časopisy Metodické aktuality, Účetnictví a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí 

 

ČASOPIS METODICKÉ AKTUALITY SVAZU ÚČETNÍCH:

Metodické aktuality – ročník 2023

- Dne 8. 11. 2023 vyšlo nové číslo Metodických aktualit - MA č. 9/2023 se zabývají účetní a daňovou problematikou bytových družstev a SVJ. Seznámí Vás se základní právní úpravou SVJ a BD a poskytnou Vám výklad k účtování vybraných oblastí s dopady do daně z příjmů. Aktuální číslo si můžete objednat zde.

ČASOPISY ÚČETNICTVÍ A ÚČETNICTVÍ NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ A OBCÍ:

Účetnictví – ročník 2023

Účetnictví NO a obcí – ročník 2023

Nejnovější čísla - časopis Účetnictví č. 11/2023 a časopis Účetnictví NO a obcí č. 3/2023.

 

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ:

Semináře probíhají různou formou (prezenčně, on-line nebo kombinovaně) s ohledem na epidemiologickou situaci a požadavky lektorů. Při on-line formě využíváme aplikaci Microsoft Teams. Konkrétní forma bude vždy upřesněna před konáním.

16. 11. 2023
Cestovní náhrady (lektor: Ing. Marie Hajšmanová)
23. 11. 2023
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru – OSTRAVA (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)
23. 11. 2023
Inventarizace v organizacích veřejného sektoru – PRAHA (lektor: Ing. Alena Kochová)
4. 12. 2023
Cash flow (lektor: Ing. Alice Šrámková)
5. 12. 2023
IFRS Update (lektor: Ing. Libor Vašek, Ph.D.)
5. 12. 2023
Inventarizace v účetnictví a daních (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
6. 12. 2023
Mzdové aktuality (lektor: PhDr. Dagmar Kučerová)
11. 12. 2023
Základy mezinárodního zdanění (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
13. 12. 2023
Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
14. 12. 2023
Zaměstnanecké benefity aktuálně (lektor: Ing. Jaroslav Veselka)
14. 12. 2023
Účetní závěrka veřejného sektoru (lektor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.)

CO VÁM SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ? 

  1. Přednášky, semináře a kurzy k problematice daní, účetnictví a souvisejících předpisů
  2. Nabízíme členství ve SVAZU ÚČETNÍCH ČESKÉ REPUBLIKY prostřednictvím našich členských spolků
  3. Naše členské spolky zprostředkovávají pojištění profesní odpovědnosti účetních pro své členy 
  4. V rámci snahy o rozvoj a zkvalitnění účetní profese zapojení do programu certifikace
  5. Svaz účetních ČR je jedním ze zakládajících členů Národní účetní rady 
  6. K velmi významným aktivitám Svazu účetních ČR patří metodická činnost. Svaz účetních ČR má vlastní metodickou sekci.
  7. Svaz účetních ČR vydává odborné časopisy: Metodické aktuality, Účetnictví, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí
  8. Společné projekty Svazu účetních ČR a společnosti Poradce podnikatele, spol. s r. o.:

Daněprolidi.cz – společný projekt Poradce podnikatele, spol. s r. o. a Svazu účetních České republiky
Moderní online portál pro daně a účetnictví nabízí spolehlivé a aktuální informace, velké množství praktických funkcí a služeb (Daňová pohotovost, Daňová TV).
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.

Mzdyprolidi.cz
Společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. - partner Svazu účetních České republiky, z. s. - vytvořil odborný portál pro mzdy a personalistiku.
Odborný portál pro mzdy a personalistiku MZDY PRO LIDI je určen zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním a ekonomům. 
Součástí předplatného je Mzdová pohotovost formou e-mailu nebo on-line rozhovoru.
Kompletní informace o portálu naleznete zde .
Pro zákazníky a členy Svazu účetních ČR a pro účastníky certifikace ICSÚ platí mimořádná sleva 15 %
NOVINKA! Předplatitelé získávají ZDARMA plnou PLUS verzi portálu Zákony pro lidi jako bonus k uhrazenému předplatnému.


Svaz účetních České republiky, z. s.

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3
E-mail: info@svaz-ucetnich.cz
www.svaz-ucetnich.cz
https://www.facebook.com/svazucetnichcr.cz/