Metodické aktuality č. 9/2023

Účetnictví společenství vlastníků (SVJ) i účetnictví bytových družstev (BD) je velmi specifické. Navíc je nutné si uvědomit, že každý z těchto subjektů účtuje podle jiné prováděcí účetní vyhlášky: zatímco SVJ účtuje jako nezisková organizace, bytové družstvo postupuje podle vyhlášky pro podnikatele. Zajištění řádného vedení účetnictví spadá do působnosti statutárního orgánu - výboru či představenstva. To však neznamená, že jeho vedení musí sám vykonávat. Naopak, velká část těchto subjektů z pochopitelných důvodů využívá služeb externích účetních společností, které se na danou problematiku specializují. Cílem tohoto čísla MA je seznámit Vás se základní právní úpravou SVJ a BD, upozornit na rozdíly mezi nimi a vysvětlit účtování vybraných oblastí s dopady do daně z příjmů. Věříme, že zpracovaný výklad může pomoci i samotným členům výboru či představenstva, vlastníkům bytových jednotek nebo členům bytového družstva, přestože zpravidla nejsou účetními a daňovými odborníky. I pro ně je důležité seznámit se s hlavními principy vedení účetnictví a pochopit je, umět z účetnictví čerpat potřebné informace či dokonce odhalit nesrovnalosti – ať už proto, že to potřebují pro dobrý výkon své funkce, z níž pramení i určitá právní odpovědnost, anebo aby byli schopni jakožto majitelé bytů či členové družstva se na podkladu účetních dat zorientovat ve finanční situaci daného subjektu, v jeho pohledávkách a závazcích, které v konečném důsledku mohou dolehnout na ně samotné.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 8. 11. 2023

Máte pochybnosti? Potřebujete si ověřit svůj názor? Kontaktujte nás prostřednictvím našich internetových stránek – sekce Dotazy.

Chybí Vám v našem časopise nějaké téma? Rádi uvítáme Vaše náměty, napište nám na metodika@ucetni.cz nebo volejte na tel. +420 603 225 418.

OBSAH PUBLIKACE METODICKÉ AKTUALITY č. 9/2023

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků
Ing. Bc. Martin Durec

I. ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

1. Základní rozdíl mezi BD a SVJ

2. Pořízení domu bytovým družstvem a účtování zdroje jeho krytí

3. Služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor 

4. Příspěvky vlastníků na správu domu a pozemku SVJ a náklady z nich hrazené 
4.1. Náklady na správu domu a pozemku
4.2. Příspěvky vlastníků na správu domu a pozemku
4.3. Jiné příjmy SVJ

5. Nájemné z družstevních bytů a náklady z něj hrazené 
5.1. Náklady hrazené z nájemného z družstevních bytů
5.2. Nájemné z družstevních bytů
5.3. Jiné příjmy bytového družstva

6. Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků

7. Přiznání k dani z příjmů právnických osob bytových družstev

II. STANOVISKA K DOTAZŮM
1. Pronájem bytů – fakturace doplňkových služeb
2. Zařazení pozemků do obchodního majetku OSVČ a jeho evidence
3. Prodej zboží přes český i slovenský e-shop
4. DPH u pořízení zboží z jiného členského státu
5. Pojistná událost v daňové evidenci – oprava auta
6. Agentura práce
7. Postoupení pohledávky – změna věřitele

OKÉNKO ODBORNÉ ANGLIČTINY