Kategorie: E-shop / Odborné časopisy

Metodické aktuality č. 9/2023

Metodické aktuality č. 9/2023

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků

189 Kč 168,75 Kč bez DPH

Účetnictví společenství vlastníků (SVJ) i účetnictví bytových družstev (BD) je velmi specifické. Navíc je nutné si uvědomit, že každý z těchto subjektů účtuje podle jiné prováděcí účetní vyhlášky: zatímco SVJ účtuje jako nezisková organizace, bytové družstvo postupuje podle vyhlášky pro podnikatele. Zajištění řádného vedení účetnictví spadá do působnosti statutárního orgánu - výboru či představenstva. To však neznamená, že jeho vedení musí sám vykonávat. Naopak, velká část těchto subjektů z pochopitelných důvodů využívá služeb externích účetních společností, které se na danou problematiku specializují. Cílem tohoto čísla MA je seznámit Vás se základní právní úpravou SVJ a BD, upozornit na rozdíly mezi nimi a vysvětlit účtování vybraných oblastí s dopady do daně z příjmů. Věříme, že zpracovaný výklad může pomoci i samotným členům výboru či představenstva, vlastníkům bytových jednotek nebo členům bytového družstva, přestože zpravidla nejsou účetními a daňovými odborníky. I pro ně je důležité seznámit se s hlavními principy vedení účetnictví a pochopit je, umět z účetnictví čerpat potřebné informace či dokonce odhalit nesrovnalosti – ať už proto, že to potřebují pro dobrý výkon své funkce, z níž pramení i určitá právní odpovědnost, anebo aby byli schopni jakožto majitelé bytů či členové družstva se na podkladu účetních dat zorientovat ve finanční situaci daného subjektu, v jeho pohledávkách a závazcích, které v konečném důsledku mohou dolehnout na ně samotné.

Kompletní obsah Metodických aktualit č. 9/2023