Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka veřejného sektoru

Číslo semináře / VS: 39477

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy
Termín čtvrtek 14. prosince 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

Cílem semináře je připomenout a procvičit použití některých účetních metod a postupů typických pro závěrkové operace a souvisejících se sestavováním řádné účetní závěrky. Zdůrazněny budou souvislosti s inventarizací majetku a závazků, vnitřními předpisy a interpretací některých položek účetní závěrky, například v souvislosti se schvalováním účetní závěrky.

OBSAH

  • základní teoretická východiska a pravidla pro sestavování účetních závěrek VÚJ,
  • použití účtů příštích období a dohadných účtů,
  • vybraná případná nová ustanovení účetní legislativy VÚJ relevantní pro účetní závěrku za rok 2023, 
  • rezervy a opravné položky,
  • práce s odpisovými plány,
  • vnitřní předpisy,
  • diskuse.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH